Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Pressmeddelande: De stannar i Feskekôrka

Nu är det klart vilka av handlarna i Feskekôrka som kommer flytta tillbaka efter upprustningen. Det innebär att arbetet med att ta fram ett framtida koncept kan gå in i en intensivare fas.
Visionsbild för Feskekôrka med folk i rörelse och en bryggservering
Visionsbild för Feskekôrka av White Arkitekter

– Tillsammans kan vi nu ta det helhetsgrepp som säkrar Feskekôrkas överlevnad på längre sikt, säger Johan Karlsson, marknadschef på Higab.

I september kommer Feskekôrka stänga för en omfattande upprustning, ett arbete som beräknas ta åtminstone två och ett halvt år.

Redan nu har ett utvecklingsarbete inletts. Det innebär att fastighetsägaren Higab, tillsammans med verksamheterna, tar ett helhetsgrepp om platsen, huset och verksamheten – med fortsatt fokus på fisk och skaldjur.

Samtliga hyresgäster har fått erbjudande om återflytt och evakueringslokal under stängningstiden. Alla har nu svarat. Fiskhandlarna Kerstins Delikatesser och Öckerö Fisk kommer flytta tillbaka.

–  Vi är jätteglada att få med oss två erfarna fiskhandlare i det nya Feskekôrka, säger Johan Karlsson. Deras inspel och synpunkter kommer bli värdefulla i utvecklingsprocessen.

Under upprustningsarbetet kommer Kerstins Delikatesser ha sin verksamhet i Saluhall Briggen medan Öckerö Fisk flyttar till Stora Saluhallen vid Kungstorget. Amir Javanshir, ägare till Kerstins Delikatesser, ser fram emot att komma tillbaka till Feskekôrka.

– Det kommer bli mycket bättre efter upprustningen. Feskekôrka är känd långt utanför Sveriges gränser och nu kommer vi att få ännu fler besökare.

Jonas Wickstrand, ägare av Öckerö Fisk, fyller på.

– Det ska bli spännande att etablera sig i Stora Saluhallen, att kunna samverka med så pass erfarna och välrenommerade firmor. Det känns som en bra möjlighet.

De båda restaurangerna, Gabriel respektive Kajutan, har valt att inte anta erbjudandet om återflytt och den juridiska gången är då att de formellt sägs upp, vilket de har informerats om under processen. Det innebär bland annat att verksamheterna istället för evakueringslösning kommer att erbjudas permanenta, likvärdiga ersättningslokaler.

Restaurang Kajutan erbjuds en lokal i Saluhall Briggen i Linnéstaden med möjlighet till samma upplägg som idag, med både restaurang- och försäljningsdel.  För restaurang Gabriel arbetar Higab med en lösning som innebär att entresolplanet i Stora Saluhallen anpassas för restaurangverksamhet i en lokal liknande den som verksamheten har idag. Liksom Feskekôrka är Saluhallen byggnadsminne vilket innebär att Länsstyrelsen först måste ge sitt godkännande till planerna. Blir det nej kommer restaurangen erbjudas en annan lokal.

Qvirist har sedan tidigare beslutat att avsluta verksamheten i Feskekôrka och kommer därför inte erbjudas ersättningslokal.

Higab hoppas kunna presentera ett nytt koncept för Feskekôrka innan sommaren.

– Nu kan vi gå in i en intensivare fas i konceptarbetet, säger Johan Karlsson. Vi vill lyfta Feskekôrka för att ge den en mer framträdande plats i det nya Rosenlund som vuxit fram de senaste åren.

För mer information kontakta:

Johan Karlsson, marknadschef Higab, tel 031-368 53 28, johan.karlsson@higab.se

Bildmaterial

Visionsbild för Feskekôrka av White Arkitekter

Fler nyheter!