Byggnadsvård Publicerad:

Pressmeddelande: Börsens skatter återfunna

I snart två år har insidan av Börsen vid Gustaf Adolfs Torg rengjorts och restaurerats. Under det omfattande arbetet har rum återskapats, gamla dekormålningar tagits fram och varje prisma i varenda takkrona putsats.
Gula salongen i Börsen med takkronor, soffor, kakelugn och dekor på väggar och tak
Stuckrummet/Gula salongen

– Börsen är ett av de finaste husen i Göteborg. Det är helt outstanding. Alla ytor har så häftig kvalitet. Det uppfördes av de duktigaste hantverkarna och när det skulle inredas köpte man in de dyrbaraste föremålen från de bästa ateljéerna i Europa. Man kan säga att det är Göteborgs svar på slottet i Stockholm, säger Marcus Gustafsson, projektledare på Higab.

Under 2016–2019 genomförde Higab en grundförstärkning och ombyggnad av Kvarteret Högvakten som består av Börsen, Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset. I samband med det fick Kulturvård Heberlein i uppdrag av Higab att rengöra insidan av Börsen. Arbetet som först var beräknat att ta fyra månader växte efterhand till något betydligt större. Förutom den varsamma rengöringen har stora restaurerings- och återställningsarbeten utförts. Först nu, 20 månader senare, är uppdraget klart.

– Om du är så länge på en plats hinner du landa. Vi har verkligen lärt känna Börsen och fått tid att gå ner på djupet och ta reda på hur huset mår. Det har inte varit några snabba lösningar, säger Christina Heberlein på Kulturvård Heberlein.

Marcus Gustafsson fortsätter.

– Arbetet har fått växa fram. Vi har aldrig låst oss, utan varit flexibla och hela tiden jobbat tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Vi känner oss väldigt nöjda och stolta över resultatet.

En av Börsens takkronor
Takkrona i Lilla Börssalen

Ett av de mest tålamodsprövande arbetena har varit att för hand rengöra tak, väggar, målningar och stuckaturer på ett sätt som inte skadar den känsliga miljön. På vissa ställen har man lämnat ett litet fält orestaurerat för att kunna se skillnaden före och efter. I de stora ljuskronorna har varenda ljusprisma putsats och i en av dem har prismorna bundits om med mässingstråd. Andra insatser har varit att frysa ned alla gardiner i tre till fyra månader för att ta död på skadedjur, restaurera stadsemblemet i fullmäktigesalen till ursprungligt skick och bättra på guldförgyllningar.

– I den gula salongen, även kallat stuckrummet, har vi putsat all marmor och stuckatur in i minsta detalj. Nu är rummet det vackraste i sitt slag i Sverige, säger Christina Heberlein.

Under årens lopp har även möbler flyttats mellan olika rum. Därför har mycket tid lagts ner på att hitta tillbaka till hur det såg ut en gång i tiden. Utifrån gamla dokument och foton har rummens utseenden kunnat återställas så långt det har varit möjligt. Dessutom har flera element dolts genom att man har målat dem i samma stil som rummen. Men det är långt ifrån allt som har genomförts i Börsen. Efter fyra månaders grundligt arbete återfick hela entrérummet vid Östra Hamngatan sitt ursprungliga utseende från 1849. Bakom flera färglager hittades både vacker stucco lustro och dörrar med ådringar. Även på pelarna i trappan upptäcktes texten ”Uppgång till restaurationen”, vilket syftar på den matsal som en gång i tiden fanns i huset.

Restaurerat entrérum med pelare, trädörrar och takkrona
Entrérummet Östra Hamngatan

En minst lika stor upptäckt gjordes i ett av trapphusen. Där hittades gamla dekormålningar bakom gulmålade väggar. De är troligtvis från när huset byggdes. En av dem är en vy av Stockholm och en annan har troligen italienska inslag. Målningarna har frilagts och fyllts i för hand.

– En gång i tiden var målningarna en del av Börsens divanrum. Det försvann vid den stora ombyggnaden 1904–1905, så det känns väldigt fint att kunna återskapa delar av rummet. Sen är det extra roligt är att allmänheten kan få se målningarna, för om du går på fullmäktiges möten så passerar du dem, säger Marcus Gustafsson.

Dekormålning med vy över Stockholm i Börsens trapphus
Dekormålning i trapphuset – vy över Stockholm

De är inte de enda platserna i huset där man har hittat spår av tidigare dekormålningar och färglager. Det har exempelvis genomförts undersökningar i hörnrummet bredvid fullmäktigesalen och vita salongen mellan Stora och Lilla Börssalen. Där har remsor med färglager tagits fram och sparats. På en sådan remsa går det att se 170 års historia. Därmed har husets historiska värde både bevarats och höjts.

Marcus Gustafsson avslutar.

– Att vårda ett hus som Börsen, det blir du aldrig färdig med. Så den stora utmaningen har varit att bromsa. Det finns fortfarande en hel del skatter som gömmer sig bakom väggarna och som vi hade velat fortsätta med, men det får bli ett framtida projekt.

För mer information kontakta:

Marcus Gustafsson, projektledare Higab, 031-368 53 41, marcus.gustafsson@higab.se

Bildmaterial

Bilder på Börsen

Fler nyheter!