Stadsutveckling Publicerad:

Arkitekttävling planeras för konstmuseets stora utbyggnad

På torsdagen sa kommunfullmäktige ja till om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort. Fastighetsägaren Higab kommer att utlysa en arkitekttävling för gestaltningen av den planerade tillbyggnaden på museets baksida.
Göteborgs konstmuseum med sina sju valv lyser upp under kvällstid.

Göteborgs konstmuseum har länge varit i behov av upprustning och modernisering av sina lokaler och nu har både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sagt ja till investeringen om 800 miljoner kronor. När beslut nu är fattat startar planeringen för en arkitekttävling för gestaltning av tillbyggnaden, som vetter mot Skyttegatan och Lorensbergs villastad på museets södra sida.

– Hittills finns endast volymskisser för att visualisera storleken. Själva gestaltningen kommer att tas fram genom en arkitekttävling. Utbyggnaden kommer inte att påverka framsidan mot Götaplatsen, säger Higabs projektledare tidiga skeden Jerker Westerberg.

Dubbelt så stort

Projektet innebär att Higab kommer att göra omfattande åtgärder i den befintliga byggnaden i kombination med en tillbyggnad i ungefär samma storlek som museet är idag.  Det innebär att museet får mer ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusklimat, säkerhet och konsthantering och därmed ökade möjligheter att låna in verk från andra museer, något som varit svårt de senaste åren. Det blir också nya publika ytor för utställningar, aktiviteter och möten. Huset blir mer tillgänglighetsanpassat för besökare och får även nya personalutrymmen.

Ska samspela med nuvarande byggnad

Det som främst kommer synas utifrån är den nya tillbyggnaden bakom museet. Higab siktar på att genomföra arkitekttävlingen under 2022-2023 beroende på hur arbetet med den nya detaljplanen för området, som stadsbyggnadskontoret ansvarar för, framskrider. Göteborgs konstmuseum är byggnadsminne och hela miljön runt Götaplatsen ses som kulturhistoriskt värdefull, så gestaltningen har mycket att ta hänsyn till.

– Vi ser fram emot arkitekttävlingen. Ambitionen är en högkvalitativ tillbyggnad som samspelar med den befintliga och blir en stolthet för Göteborg, säger Jerker Westerberg.

För mer information kontakta:

Jerker Westerberg, projektledare tidiga skeden på Higab, 031-368 53 93, jerker.westerberg@higab.se

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab