Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Pressmeddelande: Allégården återfår sin forna glans

1897 invigdes Dicksonska Folkbiblioteket i Haga. Nu ska det byggnadsminnesförklarade huset som numera är mer känt som Allégården renoveras. Utifrån originalritningar ska delar av husets utsida återskapas.

Exteriörbild på Allégården och dess entré från Södra Allégatan

– Allégården är ett av våra 31 byggnadsminnen och är en viktig del av Göteborgs historia. Därför känns det roligt och spännande att vi nu har möjlighet att återskapa delar av husets ursprungliga utseende samtidigt som vi underhåller det för framtiden, säger Siman Jasim, chef underhåll och lokalanpassningsprojekt.

I dag är Allégården ett allaktivitetshus men när det byggdes 1895–1897 gick det under namnet Dicksonska Folkbiblioteket – en föregångare till Stadsbiblioteket. Huset ritades av Hans Hedlund som hämtade inspiration från den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardson. Det går att se influenser från både 1890-talets medeltidsromantiska ideal och jugendstil.

Nu ska den gamla byggnaden renoveras. Det är ett omfattande underhållsarbete som innefattar fasad, fönster, tak och dekorer. Higab har tidigare hittat ritningar i huset från 1895 och utifrån dessa ska de ursprungliga al frescomålningarna på fasaderna mot Södra Allégatan och Kaponjärgatan återskapas. Även kalkstensdekor och andra detaljer kommer att återskapas. Arbetet genomförs i samverkan med stenkonservator.

Originalritning av Hans Hedlund föreställande Allégården framifrån
Originalritning av Hans Hedlund. Här syns de före detta al frescomålningarna i gavelspetsarna. Även de två mindre fönstren längst ner till vänster ska tas fram.

– I underhållsarbetet utgår vi från husets förutsättningar och använder oss av traditionella och för byggnaden typiska material och metoder. Varje val görs i samråd med byggnadsantikvarie för att få rätt utseende och kvalitet på till exempel natur- och tegelstenarna eller fogbrukets kulör och bearbetning. Det är sådana detaljer som gör skillnad i det slutgiltiga resultatet i en så vacker och värdefull byggnad som Allégården. När arbetet är klart har vi ett hus med en förstärkt historia som står rustat för många år till, säger Siman Jasim.

Under arbetet kommer det äldre skiffertaket, fönstren och de ursprungliga smidesgallren att renoveras. Även sent tillkomna dörrar ska bytas ut mot ramverksdörrar i trä som är lika de ursprungliga från 1890-talet och entrépartier ska underhållas varsamt.

Underhållsarbetet beräknas att vara färdigt i april 2020.

För mer information kontakta:

Siman Jasim, chef underhåll och lokalanpassningsprojekt, 031-368 53 23, siman.jasim@higab.se

Information om Allégården!

Fler nyheter!