Byggnadsvård Publicerad:

Över 100 år gamla dörrar restaurerade

Under sommaren har ekdörrarna till huvudentrén på gamla barnsjukhuset i Annedal restaurerats och fått ny ytbehandling.

Före och efter restaurering av ekdörrar på Hälsovetarbacken

Byggnaden som i dag går under namnet Hälsovetarbacken och är en del av Göteborgs universitet invigdes 1909 som barnsjukhus. Det byggdes i Annedal efter att verksamheten hade växt ur sina lokaler i Haga och möjliggjordes genom donationer på 540 000 kronor. Arkitekt var Otto Dymling, som även ritat Slakthuset i Gamlestan och Ågrenska konvalescenthemmet på Lilla Amundön.

Nu har huvudentréns dörrar – som är gjorda i ek med prägel av fransk jugend – restaurerats och fått ny ytbehandling. Arbetet har utförts av Studio Västsvensk Konservering som med stor varsamhet bland annat har tvättat, skrapat rent och slipat trät, fyllt i små hål, oljat in dörrarna med fernissa och återskapat ett litet trästycke som saknades. På bilden kan du se före och efter.

Fler nyheter!