Byggnadsvård Historia Publicerad:

Originalgolv från 1831 upptäckt

Under grundförstärkningen av Sjömanshuset vid Stigbergsliden hittades ett originalgolv i kalksten från 1831. Nu har golvet bevarats och där det fattades delar har det kompletterat med sten från exakt samma kalkbrott i Kinnekulle som användes till det ursprungliga golvet.
Gammalt kalkstensgolv i kök
Gammalt möter nytt i Sjömanshuset.

Hösten 2019 påbörjades arbetet med att grundförstärka Sjömanshuset vid Stigbergsliden. Sedan dess har sammanlagt 175 pålar slagits ner i marken. Påldjupet har varierat mellan 1 och 22 meter. Under detta arbete gjordes ett oväntat och fantastiskt fynd. I ett av köken hittades nämligen ett golv i kalksten som är från när huset byggdes 1831. Golvet finns i husets östra del och har nu bevarats. Dock fattades det golvdelar, men det har kunnat lösas genom att använda kalksten från exakt samma kalkbruk i Kinnekulle som användes till originalgolvet.

Sjömanshusets historia

Fler nyheter!