Event Hyresgäster Publicerad:

Öppet hus och föredrag på Mariagården

Har du besökt mötesplatsen Verket på Mariagården? Fredag den 23 augusti håller de Öppet hus och gästas av Göran Palmgren som berättar historien om de göteborgska landshövdingehusen.

Exteriörbild på Mariagårdens ena gavel

Förra sommaren öppnade Verket, Centrums nya mötesplats för unga och seniorer, på Mariagården på Lilla Stampgatan 1. Sedan dess har de anordnat aktiviteter som läxhjälp, kompis- och språkcafé, boule, surf-support, qigong och föreläsningar.

Den 23 augusti är det Öppet hus på Verket mellan kl 12-13. Då har du chansen att träffa nya och gamla kompisar över en fika och se dig om i lokalerna. Därefter gästar Göran Palmgren som berättar historien om den göteborgska byggnadsskatten landshövdingehusen, från uppförandet av det första huset 1876 till det sista 1947. Föredraget håller på mellan kl 13-14 och är gratis.

Mariagårdens historia sträcker sig tillbaka till 1726 då Göteborgs Stad inrättade ett fattighus här. I närheten låg flera andra sociala inrättningar – stadens barnhus, Willinska fattigfriskolan och Tukt- och spinnhuset. Huset fick sitt nuvarande utseende 1767 då det byggdes om och till efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet.

Mariagården användes som fattighus fram till 1892. I början av 1900-talet användes huset under en period som vilohem för lungsjuka. 1928 flyttade Göteborgs Dispensär in och det är under namnet Dispensären många äldre göteborgare känner byggnaden. Mariagården byggnadsminnesförklarades 1968 och fick sitt nuvarande namn när Domkyrkoförsamlingen flyttade in på 1970-talet.

Fler nyheter!