Hyresgäster Publicerad:

Nytt showroom i Radheska Huset

Nu öppnar Mouche Collective ett showroom med butik i Radheska Huset på Norra Hamngatan. Platsen går under namnet Valvet och det kommer erbjudas unika och limiterade skapelser från både lokala och internationella designers och konstnärer.

Interiörbild med soffa och valv från Norra Hamngatan 10

Den 24 oktober öppnar Mouche Collective upp hörnlokalen på Norra Hamngatan 10 för besökare. Här har de skapat den nya platsen Valvet som de själva beskriver som ”en spektakulär destination som både belyser essensen av lokalt arv, men även hyllar hållbarhet, kvalitet och kreativitet”.

Här finns showroom och butik där kreatörer, designers och konstnärer får lov att visa upp sig. Enligt Mouche Collective är de noggrant handplockade och inte utvalda för att locka den köpstarka marknaden, utan för att skapa harmoni och förgylla atmosfären i huset.

Öppningseventet den 24 oktober är mellan kl 12-22.

Norra Hamngatan 10, även känt som Radheska huset, är en av stadens äldsta byggnader. Namnet härstammar från källarmästare Bryngel Radhe som 1669 byggde ett stenhus i två våningar med tillhörande stall på platsen och öppnade krogen Kronan. Det har byggts om och till vid flera tillfällen sedan dess, men det finns fortfarande spår från 1600-talet, framförallt genom bottenvåningens välvda rum. Det är här som Mouche Collective har sin lokal.

När Radheska huset byggdes om 1874 fasades hörnet och 1885 skapade man för första gången plats för en butik i hörnlokalen. Sedan dess har olika kontor- och butiksverksamheter funnits i huset. Under en stor del av 1900-talet fanns Göteborgs hamnstyrelse här.

Mouche Collectives webbplats!

Fler nyheter!