Hyresgäster Organisation Publicerad:

Nytt sätt att undersöka hur vi uppfattas som hyresvärd

Korta avstämningar direkt efter utförd service eller kundkontakt – så ska Higab förbättra kundnöjdheten.

Higab-bil åker förbi hus.

Under ett antal år har Higab gjort en årlig kundundersökning för att få veta vad våra kunder tycker om oss. Nu vill vi utveckla våra mätmetoder och göra snabba direktavstämningar med kunderna efter att de varit i kontakt med oss. Syftet är att få en direkt och djupare återkoppling hur vårt arbete uppfattas och på så sätt kunna vässa vårt arbetssätt ytterligare. Vi rullar igång detta efter årsskiftet.

Förutom detta kommer vi göra årliga övergripande NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) men nu på ett nytt sätt. Istället för en enda årlig mätning kommer vi att skicka ut en kortare NKI-enkät till våra hyresgäster uppdelat på flera tillfällen över året. På så sätt får vi en kontinuerlig återkoppling på hur vi uppfattas som fastighetsägare.

Värdefullt bidrag till förbättringsarbetet

Enkäterna kommer i första hand att skickas ut via SMS, i andra hand via e-post, och kommer att vara utformade så att det går snabbt och smidigt att svara. Tidigare undersökningar har gett värdefull information, som bland annat resulterat i en större omorganisation av vår drift- och servicefunktion. Numera har vi teknikgrupper för varje fastighet med spetskompetens i form av servicetekniker, drifttekniker och tekniska förvaltare.

Resultat på higab.se

När vi samlat in tillräckligt med underlag för att det ska vara statistiskt säkerställt är vår tanke att vi kontinuerligt ska redovisa resultatet från vår kundnöjdhetsundersökning här på webbplatsen.

Fler nyheter!