Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Nya lägenheter i 1800-talshus

Nu flyttar de första hyresgästerna in i 1800-talshuset Villa Majviken. Under året har huset i Majorna varsamt renoverats och byggts om till fyra nya lägenheter.

Utsidan av Villa Majviken

Det är inte känt exakt när Villa Majviken vid Majnabbeberget byggdes, men trähuset finns utritat på en karta från 1848–1850 och det har koppling till den träindustri som fanns i området på den tiden. Då ägdes marken av handels- och industrimannen James Dickson vars barn byggde Dicksonska Palatset och Överås Slott ett decennium senare. Under cirka 100 år ägdes och beboddes Villa Majviken av disponenter och ägare av snickeriföretaget Bark & Warburg. Huset såldes 1972 till Säveåns finansbolag och året efter till Göteborgs Stad. Få av husets förändringar finns dokumenterade, men bortsett från en riven veranda går det att konstatera att få ändringar är gjorda från och med 1950.

Tidigare i år påbörjades arbetet med att bygga om det stora bostadshuset till fyra lägenheter. Under projektet har Johanna Lange på Lindholm Restaurering medverkat som antikvariskt sakkunnig för att säkerhetsställa att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras och delta i diskussioner med arkitekt och tekniska konsulter. Huset har bibehållit sin karaktär både invändigt och utvändigt, samtidigt som det har byggts om efter dagens byggregler. Det har inneburit noggranna avväganden mellan bevarandekrav och tekniska krav. Alla gamla snickerier har bevarats och när det har behövts kompletteras har originalen efterliknats. Det finns även exempel på originaldetaljer som har byggts in bakom väggar för att man i framtiden ska kunna ändra tillbaka till ett äldre utseende.

Insidan av Villa Majviken. Till vänster syns ett stort rum med kakelugn och till höger syns ett grönmålat mindre rum.

Ventilationen har dolts och utrustats med diskreta ventildon. De nya elementen har valts ut för att passa in i den historiska miljön, elen har dragits ovanför höga socklar och nya uttag och strömbrytare har fått ett äldre utseende.

Rumsindelningen har bevarats så långt det har varit möjligt, med undantag för ett par rum som har delats för att kunna bygga badrum. Brandcellsgränser mellan lägenheterna har förstärkts och på flera håll har äldre dörrar behållits synliga, trots att de inte längre fungerar som dörrar.

På utsidan har det byggts en förstuga på ena gaveln för att skapa en entré och på två andra ställen har befintliga fönster använts för att göra nya entréer.

Nu är lägenheterna inflyttningsklara. De nya hyresgästerna kommer därmed att få ta del av ett unikt och välbevarat hus med en historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet – en tid då området och stadsdelen Majorna fortfarande låg utanför Göteborgs stadsgräns.

Insidan av Villa Majviken. Till vänster syns ett äldre välbevarat kök och till höger syns en gammal trappa.

Fler nyheter!