Organisation Publicerad:

Ny styrelse för Higab

Higab har fått ny styrelse. Under årsstämman på Villa Belparc utsågs Johannes Olsson (MP) till ordförande. Han tar därmed över posten från Anders Sundberg (M) som i fortsättningen kommer vara ledamot i styrelsen.

– Att få ta över ordföranderollen i Higab är ett drömuppdrag. Under den kommande mandatperioden kommer bolaget att leda flera projekt av stor betydelse för staden. Samtidigt fortsätter arbetet med att göra våra hus mer energisnåla och hållbara, och det löpande arbetet med att vårda och förvalta husen som gör Göteborg till Göteborg, säger Johannes Olsson (MP).

Johannes Olsson skakar hand med Anders Sundberg.
Johannes Olsson (MP) tillsammans med avlämnade ordföranden Anders Sundberg (M).

Under 2023 kommer bland annat stora projekt som arenafrågan, den kommande om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum och bygget av Nya Slottsskogsrinken att vara i fokus. Även upprustningen av ikonbyggnaden Feskekôrka fortsätter och Higab tar flera kliv i arbetet med att minska energianvändningen i göteborgarnas hus.

Higabs styrelse består nu av följande ledamöter och suppleanter:

Johannes Olsson
Ordförande (MP)

Helen Engholm
Förste vice ordförande (V)

Kalle Bäck
Andre vice ordförande (KD)                                                          

Johan Büser
Ledamot (S)

Alexander Lisinski
Ledamot (D)

Virpi Ring
Ledamot (S)

Anders Sundberg
Ledamot (M)

Thomas Falk
Ledamot (Företagarna)

Sverker Cassberg
Suppleant (M)

Zarko Djurovic
Suppleant (S)

Irene Nettéus
Suppleant (C)

Henric Widén
Suppleant (L)

Fredrik Danielsson
Suppleant (Företagarna)

Personalrepresentant

Marija Slebic med Morgan Johansson som suppleant