Hållbarhet Hyresgäster Publicerad:

Nu surrar det på Kåken

Nya trädgårdsmästare i Härlanda Park, när Higab blivit med bikupa. Nu finns 50 000 flitiga bin på Liljegården som ska pollinera området runt Kulturhuset Kåken. Initiativet ska bidra till den biologiska mångfalden och görs i samarbete med Stadskupan.

 

Krister Olausson är fastighetsförvaltare på Higab och är delaktig i projektet.

Varför genomförs den här satsningen på Härlanda Park?

– Tillsammans med Stadskupan, som arbetar för en mer hållbar närmiljö, planerar vi ett ettårigt pilotprojekt som en del av Higabs hållbarhetsarbete. Förutom att bidra till den biologiska mångfalden och pollinering, så är tanken är att verksamheterna på Härlanda Park ska involveras och ges möjlighet att ta del av föreläsningar och andra aktiviteter kopplade till bisamhället. Detta kommer även resultera i 100 småburkar honung.

Var kommer bikupan att placeras?

– Bikupan kommer att stå på Liljegården som är ett naturkonstverk av trädgårdskonstnären Tage Andersen och som är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. En gång i tiden var det Härlanda fängelses rastgård. Hit är alla göteborgare välkomna för att ta del av de fina liljorna och besöka det lilla bisamhället.

Kan det bli aktuellt med bikupor vid fler fastigheter?

– Det är inte omöjligt. Vi kommer göra en utvärdering av pilotprojektet och därefter tas beslut om eventuell utveckling.

Fler nyheter