Hållbarhet Publicerad:

Nu kör Higab helt fossilfritt – störst elflotta i Göteborgs Stad

För att minska sin klimatpåverkan har Higab gått över till enbart fossilfria fordon. Bolaget hamnar på första plats av de verksamheter inom Göteborgs Stad som har lyckats bäst i sin omställning.

Fyra Higab-medarbetare står framför varsin bil vid Lilla Bommen.

– Higab har varit en föregångare när det gäller fossilfria fordon. Jag minns när vi introducerade bilpool hos bolaget för många år sedan med en övervägande del elbilar, säger Jessica Edlund, affärsenhetschef fordon & maskiner på Göteborgs Stads Leasing.

Efter att Higab under flera år har haft en stor andel elbilar har fordonsparken nu blivit helt fossilfri. Sist att fasas ut var en hybrid av gas och bensin som ersattes av en elbil. Av bolagets 26 bilar är nu samtliga elbilar. Det innebär att bolaget har den största fossilfria fordonsflottan i Staden.

– Omställningen ingår i Higabs strategi för hållbarhet som säger att vi ska vara hållbara i allt vi gör. Förutom att skapa möjligheter rent tekniskt med elbilar, som även kräver mindre löpande underhåll, handlar vårt arbete om att skapa beteendeförändringar. Bilarna ska hanteras på ett smart sätt, vilket betyder att de exempelvis skulle kunna samnyttjas och användas när de verkligen behövs, säger Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab.

Klimatmål

Göteborgs Stad har som mål att ha en fossilfri fordonsflotta senast 2023 med minst 800 elbilar i stadens fordonspark.

– Alla förvaltningar och bolag arbetar medvetet och att lyckas med målet känns allt mer angeläget. Nyligen släppte exempelvis IPCC sin klimatrapport som fick FN-chefen António Guterres att gå ut och kräva stopp för fossila bränslen, säger Ida Lindgren.

Har du några tips till andra som vill göra samma omställning?

– Det effektivaste sättet att få något gjort är att göra det. Våga prova, även om det inte är fullt utrett, och ändra under resans gång. Det ska också vara så enkelt som möjligt för medarbetarna att göra förändringen.

Fler nyheter!