Byggnadsvård Publicerad:

Musikens Hus har grundbevarats

Under 2020 har arbetet med att grundbevara 1880-talsbyggnaden Musikens Hus i Majorna pågått. Nu är åtgärderna genomförda.  

Utsidan av Musikens Hus med en cyklist och en person framför

1888 invigdes byggnaden som rymmer Musikens Hus. Då var det Majornas elementarläroverk för flickor, vilket på den tiden var en av landet mest förnämsta och moderna flickskolor i Sverige. Huset ritades av arkitekten Carl Fahlström och är utformat i nyklassicistisk stil. För att bevara det över 130 år gamla huset för framtiden har entreprenören WSP genomfört grundbevarande åtgärder under året. Delar av huset är nämligen grundlagt med murar på rustbäddar av träpålar. För att de inte ska påverkas av lågt eller varierat grundvattenstånd har det gjorts en träskyddsbehandling. Arbetet har nu slutförts och byggnaden kommer därmed stå stabilt i många år framöver.

Historik om Musikens Hus

Fler nyheter!