Organisation Publicerad:

Miljardaffär mellan Higab och Platzer - Fastigheter på Medicinareberget säljs

Platzer förvärvar tre fastigheter av Higab inom Life Science-segmentet på Medicinareberget. Affären genererar en miljardvinst till Göteborgs Stad och är Higabs enskilt största fastighetsaffär hittills.


Interiörbild från Biotech Center och Hälsovetarbacken exteriört

Platzer förvärvar fastigheterna Änggården 718:1 (“Odontologen”), Änggården 718:141 (“Hälsovetarbacken”) och Änggården 36:1 (“Biotech Center”). Fastigheterna, som tillsammans omfattar 52 800 kvm, har i affären åsatts ett underliggande fastighetsvärde om 1 875 miljoner kronor.

Det var tidigare i år som kommunfullmäktige godkände en samlad försäljning av de tre fastigheterna, vilket är en del i ärendet att renodla stadens bestånd. Affären kommer att generera en miljardvinst till Göteborgs Stad att använda till kommunala investeringar. Fastigheterna har stabila verksamheter som hyresgäster, såsom Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen, vilka behåller sina nuvarande hyresavtal.

– Platzer är ett lokalt förankrat bolag på fastighetsmarknaden som långsiktigt kan fortsätta att utveckla platsen på Medicinareberget och Life Science området vid Sahlgrenska. Affären ger Göteborgs Stad en betydande möjlighet att investera i andra för staden viktiga projekt. Exempelvis finns det ett stort behov de kommande åren att reinvestera och nyinvestera i olika anläggningar, inte minst inom idrotts- och kultursektorn. Detta kan ge Higab en bättre möjlighet att klara en framtida efterfrågan på nya fastigheter, men det är vår ägare som avgör hur vinsten från försäljningen ska investeras, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Bidrag till stadens fortsatta utveckling

Förvärvet sker genom bolagsförvärv. Odontologen tillträds den 30 juni 2021 och övriga två fastigheter preliminärt den 30 september 2021.

– Jag är otroligt glad att vi har gjort den här fastighetsaffären, som är den näst största i Platzers historia. Vi förvärvar ett rejält bestånd i ett område i Göteborg med en fantastisk framtidspotential inom segmentet Life Science. Vi ser fram emot att tillsammans med övriga fastighetsägare och hyresgäster vara med och bidra till att fortsätta utveckla ett område med Europas bästa arbetsplatser inom segmentet Life Science, säger P-G Persson, vd på Platzer.

– Vi är mycket positiva till hur Higab hanterat försäljningsuppdraget från kommunfullmäktige. Intresset för fastigheterna var stort och affären kommer att ge ett rejält bidrag till stadens fortsatta utveckling och kommande investeringar, säger Anders Sundberg (M), styrelseordförande på Higab.

Som rådgivare i försäljningsärendet har Higab arbetet tillsammans med Pangea Property Partners.

Bakgrundsinformation
När Lokalkoncernen bildades 2015 fick Higab uppdraget att ge förslag på ett mer effektivt utnyttjande av fastighetsbeståndet. Arbetet resulterade i att kommunfullmäktige 2016 gav Higab befogenhet att avveckla Odontologen. För att öka värdet vid en försäljning godkände kommunfullmäktige i februari 2021 att Odontologen skulle säljas i en samlad affär tillsammans med Biotech Center och Hälsovetarbacken.
En förutsättning för avyttringen var att en dialog först genomfördes med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet om ett eventuellt intresse att köpa fastigheterna. Ingen av verksamheterna önskade förvärva, varpå en öppen förfrågan kunde genomföras.

För mer information kontakta:

Per-Henrik Hartmann, vd, Higab, tel: 031-368 53 24
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22

Bilder på fastigheterna och vd finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab

Fler nyheter