Historia Publicerad:

Lagerhuset fyller 100 år

Den 1 oktober är det 100 år sedan Lagerhuset invigdes. Firandet sänds digitalt via Föreningen Lagerhusets Facebook-sida. Det blir poesiläsningar och musik, Folkets hus och parker kommer hälsa föreningen välkommen som ny medlem i riksorganisationen och Higab kommer berätta om husets historia och visa bilder.
Framsidan av Lagerhuset vid Göta Älv
Lagerhuset 1922. Foto: Göteborgs stadsmuseum

1920 invigdes Lagerhuset som Sveriges första frilager – en tullfri byggnad där importerade varor lossades direkt från båtarna. Först när varorna lämnades ut på andra sidan huset räknades de som inkomna i Sverige. Tanken var att gynna handeln och de transoceana kontakterna. Området runt omkring Lagerhuset var på den tiden tätt bebyggt med låga lagerbyggnader, små verkstäder och järnvägsspår på kajen där man lossade varor. Alla byggnaderna i området, förutom Lagerhuset, försvann i en stor brand 1947.

Huset är ritat av Karl Samuelsson och byggdes i tre plan med källare och vind. De översta våningarna var lagerlokaler och längst ner förtullades det inkommande godset. Verksamheten blev dock kortvarig. När Frihamnen tillkom 1922 förlorade frilagret sin betydelse och blev en vanlig lagerlokal. Det användes länge för lagring av mejerivaror och kallades därför i folkmun för Ostlagret, ett namn som lever kvar än i dag. Osthanteringen fortsatte till 1964, då Arla tog över verksamheten och flyttade den till Kallebäck.

Vybild över Lagerhuset och Göta Älv

2002 byggdes de två översta våningarna om och 2012 även de nedre kontorsplanen. Huset fick då också nya entréer. 2012 invigdes ett nytt kulturhus för unga i huset och ett år senare invigdes Litteraturhuset Göteborg som drivs av Stadsbiblioteket. Det är tänkt som en mötesplats med författarsamtal, skrivcirklar, debatter och diskussioner kring litteratur.

Higab äger och förvaltar Lagerhuset sedan 1996 och huset rymmer kulturverksamheter, arkitektkontor, café och restaurang.

Det stora 100-årsjubileet firas via Föreningen Lagerhusets Facebook-sida. Det blir musik och poesiläsningar med bland andra Gunnar D Hansson. Calle Nathanson, Folkets hus och parkers vd kommer att hälsa föreningen välkommen som ny medlem i riksorganisationen och Higab kommer att berätta om huset och visa bilder.

Lagerhusets 100-årsfirande!

Fler nyheter!