Byggnadsvård Publicerad:

Konserthusets fasad återfår sin forna glans

Den 85 år gamla marmorfasaden på Göteborgs konserthus genomgår nu en omfattande renovering. Förutom en varsam rengöring kommer ett par skadade stenar bytas ut mot nybruten marmor från ett stenbrott i Kolmården.

Göteborgs konserthus byggdes 1935 efter ritningar av Nils Einar Eriksson och är i dag en av funktionalismens främsta verk. Det byggnadsminnesförklarade huset är en betydelsefull del av Götaplatsens inramning och karaktär, men efter 85 år är den vackra marmorfasaden i stort behov av en varsam renovering. Marmorskivorna har blivit smutsade och har därför rengjorts av stenkonservator. Ett par skivor har även spruckit och hamnat ur läge. För att ersätta de trasiga marmorskivorna har ett stort arbete lagts ner för att hitta skivor som smälter in med den äldre marmorn. Marmor har stora variationer i struktur och kulör, vilket har lett till ett utmanande arbete.

– Konserthusets fasad består av Gropptorpsmarmor, en stentyp som inte längre går att få tag på eftersom stenbrottet i Sörmland lades ner för 50 år sedan. Men i stenbrottet i Kolmården lyckades vi hitta marmor som liknande originalet. För att den nya stenen ska överstämma med konserthusets äldre stenar ska den först sågas i verkstad och sedan bearbetas på plats för att få rätt struktur, säger Thomas Ratell, projektledare på Higab.

Urvalet av marmor gjordes i samverkan med stenhuggare, stenkonservator och byggnadsantikvarie.

Fyra personer står framför flera stora stenblock som har brutits.
Niklas Berggren på Tuve Byggservice, Thomas Ratell, projektledare på Higab, Robert Eriksson, byggnadsantikvarie på Antiquum och Aiman Esber på Stefan Stenhuggeri.

Utöver renoveringen av Konserthusets marmorfasad genomförs varsam en renovering av balkongen, trappan, trappräckena, skärmtaket och burspråket.

Arbetet beräknas vara klart senare i höst/vinter.

Fler nyheter!