Byggnadsvård Publicerad:

Konserthusets entréfasad renoveras

Det ståtliga och funktionalistiska Konserthuset invigdes vid Götaplatsen 1935. Nu startar arbetet med att renovera den gamla marmorfasaden på entrésidan. Målet är den ska återfå mer av sin ursprungliga karaktär.

Konserthusets entréfasad under kvällstid

Nu startar arbetet med att renovera entréfasaden mot Götaplatsen som till skillnad från Konserthusets resterande fasader av gult tegel är klädd med Gropptorpsmarmor från Södermanland.

I den första etappen kommer det genomföras lagningar av fasad och fogar. Det innebär att flera stenblock kommer att monteras bort och renoveras på annan plats innan de sätts tillbaka. I nästa etapp – som sker 2021 – kommer marmorn att rengöras och poleras. Det inkluderar även marmorpelarna. Dessutom kommer balkongen, trappan, trappräckena, skärmtaket och burspråket att renoveras.

Konserthuset från 1935 ritades av arkitekten Nils Einar Eriksson och han beskrev själv huset som en ”krabba i rektangel”. Krabban syftar på den stora konsertsalen där akustiken än i dag anses hålla världsklass. Husets utsida utformades för att likna Stadsteatern som invigdes ett år tidigare. Ett krav var nämligen att det skulle harmoniera med övriga byggnader runt Götaplatsen.

Konserthuset är byggnadsminnesförklarat och fasadarbetet kommer att utföras med stor varsamhet av stenkonservator.

Konserthusets historia

Fler nyheter!