Event Hyresgäster Publicerad:

Klimatkvällar på Musikens Hus

Nu välkomnar Café Hängmattan på Musikens Hus till klimatkvällar. En gång i månaden under våren blir det faktabärande och peppande samtal och föredrag om vårt klimat och framtida utveckling.

Framsidan av Musikens Hus med cyklist och en person i förgrunden

Den 18 februari bjuder Musikens Hus in till sin första klimatkväll. Som besökare kan du lyssna på en föreläsning som är något så ovanligt som en historisk tillbakablick från framtiden – detta genom att förflytta oss till år 2050. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden berättar om utvecklingen som skett och visar konkreta exempel på vad som hänt på vägen till den mer hållbara framtiden 2050.

Andra klimatkvällen sker den 17 mars. Under rubriken ”Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid” pratas det om klimatförnekelse och vad det är som gör att man håller forskarnas kunskap och varningar ifrån sig. Det utgår från Chalmers forskningsprojekt ”Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse”. I januari kommer en ny bok ut som behandlar frågor om hur demokratin påverkas av klimatkrisen. Boken har tillkommit som en del av forskningsprojektet.

Den 21 april är temat ”Fler gröna fingrar i asfalten” – ett samtal om hur kan vi göra staden mer ekologisk och naturnära och därmed bättre rustad inför klimatförändringen. Representanter från Hyresgästföreningen, allmännyttan och White Arkitekter deltar.

Evenemangen äger rum på Café Hängmattan på Musikens Hus, Karl Johansgatan 16. Dörrarna öppnas kl 18 och det startar på scen kl 19. Fri entré.

Klimatkvällarna arrangeras av Musikens Hus i samverkan med ABF Göteborg och Hyresgästföreningen Västra Göteborg.

1888 invigdes byggnaden som rymmer Musikens Hus. Då var den en av landets mest förnämsta och moderna flickskolor i Sverige. Huset ritades av Carl Fahlström och är utformat i nyklassicistisk stil. 1936 tog Göteborgs Stad över skolan och den blev då den första flickskolan i staden som kommunaliserades. Verksamheten avvecklades 1967.

Så småningom tog Göteborgs fritidsförvaltning över och förändrade delar av huset för att kunna skapa en musik- och mötesplats för ungdomar. 1984 återinvigdes huset med bland annat kurs- och replokaler, caféverksamhet och en musikscen. 1992 bildades föreningen Musikens Hus och sedan året efter är det ett fristående kulturhus med caféverksamhet som utvecklats till en viktig mötesplats för Göteborgs musik- och kulturliv.

Information om klimatkvällarna på Musikens Hus!

Fler nyheter!