Medarbetare Publicerad:

Intervju med Higabs nya praktikanter

Möt Higabs två nya praktikanter. Eleonora Ebbinghaus studerar till miljösamordnare för hållbara byggnader på KYH och Jennifer Farhangi-Marquez utbildar sig till strategisk inköpare/upphandlare på One Academy.

– Jag är miljömedveten som person och har alltid varit väldigt intresserad av hållbarhet. Anledningen till att jag valde att inrikta mig på bygg- och fastighetsbranschen är att det är ett område med stora möjligheter att påverka. Allt från att skapa klimatsmarta byggnader till att minska miljöpåverkan i byggprojektens olika steg och satsa på cirkulära processer, säger Eleonora Ebbinghaus.

Bild på Eleonora Ebbinghaus

Hon läser nu sitt sista år på utbildningen Miljösamordnare – Hållbara byggnader på KYH. Som miljösamordnare har du en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning. Du arbetar med att samordna, planera, driva och följa upp miljöfrågor hos företag och organisationer. I 12 veckor ska Eleonora Ebbinghaus göra sin praktik på avdelningen Hållbarhet/Digitalisering på Higab och under den tiden kommer Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig, vara handledare.

– Just nu arbetar jag med att uppdatera Higabs avfallsplan. Det handlar om att se över vilka rutiner som finns på företaget i dag och kolla att de överensstämmer med Göteborgs Stads krav. Sedan kommer jag att vara delaktig i ett lokalanpassningsprojekt på Postgatan 16 där jag ska stötta projektledaren Madeleine Wennerström. Jag håller på att läsa in mig i projektet där Higab bygger om entréplanet till restaurang och anpassar de tre övre våningarnas kontorslokaler, som en del i detta projekt testas ny teknik och moderna tjänster i fastigheten.

Vad har du för förväntningar på praktiken?
– Jag vill lära mig så mycket jag kan och få möjlighet att tillämpa alla teoretiska kunskaper som jag har fått under utbildningen. Sedan känns det extra spännande att Higab tar hand om så många kulturhistoriska byggnader i Göteborg – för nu får jag möjlighet att se vad man kan göra för att anpassa dem till dagens hållbarhetskrav. Det är också väldigt roligt att få komma ut i arbetslivet och träffa branschkollegor.

Jennifer Farhangi-Marquez studerar sista året på One Academys tvååriga YH-utbildning Strategiskt inköp och upphandling. Det första året ger en gedigen grund för arbete på en operativ och taktisk nivå medan det andra året centreras till strategiskt inköp. Hon gör sin praktik på 20 veckor på Higabs avdelning Ekonomi och Inköp.

Bild på Jennifer Farhangi-Marquez

– Mina förväntningar på praktiken är att jag ska kunna fortsätta utvecklas, lära mig mer och framför allt förbereda mig inför arbetslivet. Hittills är jag väldigt nöjd och samtidigt tacksam över att jag får testa mina vingar hos Higab. Med det sagt så hoppas jag att jag lever upp till företags förväntningar och bidrar med nytta till verksamheten.

Vad fick dig att söka praktik på Higab?
– Jag har ett genuint intresse av att lära mig mer om er och ert arbete. Jag tycker att det är imponerande att ni hjälper till att bevara Göteborgs historiska arv samtidigt som ni är med och utvecklar staden med häftiga projekt. Detta och faktumet att ni tillhör den offentliga sektorn som verkar ha störst utmaningar när det gäller strategiska inköpsfrågor, vilket jag vill jobba med i framtiden, gjorde att jag sökte praktik hos Higab.

Vilken typ av arbetsuppgifter får du göra?
– Det varierar mycket beroende på situationen. Vissa är relativt enkla som att exempelvis delta i avstämningar med ekonomi och inköpsavdelningen eller vara med på en anbudsöppning medan andra är mer strategiskt orienterade. Exempelvis hjälper jag Yvonne Thimell och Fredrik Setteberg med kommande implementering av KMD inköpsanalysverktyg samtidigt som jag på egen hand undersöker och utformar förslag kring hur er verksamhet på bästa sätt kan utveckla ert uppföljningsarbete. Den närmsta tiden framöver kommer jag att ägna mycket tid på att sätta ihop ett upphandlingsdokument under Göran Gardtmans vägledning, vilket förhoppningsvis kan komma att användas i verkligheten.

Fler nyheter!