Hållbarhet Hyresgäster Samarbeten Publicerad:

Inget kontrakt utan kontroll - så motverkas kriminalitet i fastigheter

Media rapporterar om kriminell verksamhet vid Partihallarna i Göteborg. I området äger Higab två fastigheter. "Vi tar tydligt avstånd från all kriminell verksamhet. Vi utvecklar och vårdar flera av Göteborgs mest unika fastigheter och vi har ett viktigt uppdrag att se till att de som ska hyra lokaler av oss också följer lagar och regler", säger Stefan Lundqvist, tf vd på Higab.

Higab äger två fastigheter vid Partihallarna, Post- och bankhuset samt Torghallen varav den första är i dåligt skick och just nu töms successivt på hyresgäster.
– Vi vet att Partihallarna är ett utsatt område och vi har över tid upparbetat ett mycket bra samarbete med polis, tull och Skatteverket vilka också ökat sin närvaro i området. Vi har ett viktigt ansvar att agera om vi misstänker brott och ska vid sådana misstankar alltid kontakta polisen, säger Stefan Lundqvist.

Regler vid uthyrning

Higab har mycket tydliga regler och rutiner för hur uthyrning av lokaler går till. Det görs alltid en bakgrundskontroll på de personer företaget avser skriva kontrakt med via tjänsten för leverantörskontroll hos Creditsafe. Bakgrundskontrollen ger såväl en ekonomisk bild som en eventuell överblick av brottshistorik.
– Vi ingår inte avtal med personer eller bolag som inte uppfyller våra krav. Vi är dessutom uppmärksamma och agerarar om våra hyresgäster frångår våra avtal. Vi ser även till att skapa möjligheter för våra medarbetare att delta i fortbildningsaktiviteter som höjer kunskapen kring hur vi som fastighetsägare kan förebygga brottslighet. Samarbete och dialog med våra hyresgäster är en annan betydelsefull faktor i det förebyggande arbetet.

Arbete för tryggare Göteborg

Som en viktig del i en hållbar stadsutveckling är Higab i högsta grad delaktiga i arbetet med att förbättra områden och kvarter i samarbete med hyresgäster, myndigheter och andra lokala aktörer.
– Just nu tömmer vi en av fastigheterna vi har i området vid Partihallarna, då den är i ett allt för dåligt skick. Byggnaden kommer med största sannolikhet att rivas. För oss är det viktigt att vårt arbete bidrar till att skapa ett tillgängligt, öppet och tryggt Göteborg, säger Stefan Lundqvist.