Hållbarhet Publicerad:

Information till leverantörer: endast e-faktura gäller

Snart träder lagen i kraft som innebär att kommuner och andra offentliga organisationer endast får ta emot e-fakturor.

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Göteborgs Stad skicka e-faktura. Det nya lagkravet gäller för avtal som ingås från detta datum. Det betyder att alla inköp som medarbetare gör för Göteborgs Stads räkning ska faktureras med e-faktura. En e-faktura ska kunna hanteras i elektroniska system och vara i ett godkänt format enligt europeisk standard (PEPPOL). Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

På goteborg.se finns information hur leverantörer ska bete sig för att kunna leverera e-fakturor. Det finns även möjlighet att registrera sig för att skicka e-faktura till Göteborgs Stad.

goteborg.se/fakturera

Fler nyheter!