Hyresgäster Publicerad:

Information till Higabs kunder: Ny larmmottagare för akuta ärenden

Från och med 1 juni 2019 byter Higab larmmottagare för akuta ärenden utanför kontorstid.

I fortsättningen når du Higabs fastighetsjour via vårt ordinarie telefonnummer för felanmälan: 031-368 53 99.

Fel som inte är akuta anmäls som tidigare enklast via higab.se.

Fler nyheter!