Organisation Publicerad:

Information om Stadshus försäljningsuppdrag

Kommunfullmäktige har gett Stadshus AB i uppdrag att utreda försäljning av tillgångar. Vid möte i Stadshus styrelse den 28 januari behandlades rapporter avseende Higab, GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkering, Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi.

Göteborgs Stadshus AB har från kommunfullmäktiges budget 2019 fått i uppdrag att förbereda försäljning av bland annat mark- och fastighetsinnehav inom koncernen. Motsvarande uppdrag finns i fullmäktiges budget 2020.

I nuläget är uppdraget i ett tidigt utredningsskede där man undersöker vilka av Göteborgs Stads tillgångar som är möjliga/lämpliga att sälja. Rapporter avseende Higab, GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings, Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi har nu remitterats vidare till fastighetsnämnden och berörda bolag. Efter tre månaders remisstid beaktar Stadshus svaren och därefter kommer de att fortsätta bereda ärendet.

Fler nyheter!