Event Hyresgäster Publicerad:

Idrottsmuseet bjuder in antikexpert

Den 27 mars gästas Idrottsmuseet av antikexperten Peder Lamm. Temat är samlarprylar och besökare är välkomna att ta med sig föremål hemifrån för bedömning och värdering.

Onsdagen den 27 mars har Idrottsmuseet i Kviberg årsmöte. Kl 10 är du välkommen till museet för fika och lotteri. Därefter bjuder Peder Lamm från Göteborgs Auktionsverk en underhållande och lärorik tillställning som har temat samlarprylar. Du som besökare kan därför ta med dig föremål som du vill ha bedömda och värderade. På ett informativt och skämtsamt sätt kommer Peder Lamm att gå igenom ålder, kulturhistoria, användningsområde, stil och värde.

Röda tegelbyggnader på Kvibergs Kaserner.
Kviberg – Övre Kaserngården 12

Idrottsmuseet ligger på Övre Kaserngården i Kviberg. Kasernområdet invigdes 1895 och var då det största i sitt slag i Sverige. Arkitekt Erik Josephsson stod bakom planeringen och utformningen av byggnaderna. Anledningen till att anläggningen byggdes var att Kungliga Göta artilleriregemente inte längre fick plats på kasernen vid nuvarande Kaserntorget. I samband med flytten till Kviberg omorganiserades regementet till ett utbildningsregemente för fältartilleriet. Regementet fanns kvar på Kviberg till 1962 då det lades ner och istället flyttade Göta luftvärnsregemente, Lv6 in. När Lv6 flyttade till Halmstad 1994 var en hundraårig militär epok på Kviberg över.

1971 förklarades de centrala delarna av området som statligt byggnadsminne. I dag ryms verksamheter inom idrott, föreningsliv, skola och kultur på Kvibergs Kaserner.

Om Idrottsmuseet!

Fler nyheter!