Hyresgäster Publicerad:

Hyresmodellen fördelaktig för majoriteten inom kultur- och föreningsliv

I GP och andra medier har det skrivits om den nya hyresmodellen för kultur- och föreningsverksamheter inom Göteborgs Stad. Vi vill komplettera med fakta kring modellen.
Smal stengata förbi trähus i Gathenhielmska Reservatet.
I Gathenhielmska Kulturreservatet finns flera kultur- och föreningsverksamheter

Konstepidemin har också nämnts i media, men de ingår inte i den särskilda hyresmodellen utan har ett annat avtal med sin hyresvärd som är fastighetskontoret.

  • Modellen är beslutad av kommunfullmäktige och innebär en subventionerad och jämlik hyressättning med målet att främja kultur- och föreningslivet i Göteborg. Modellen ska följas av fastighetskontoret, lokalförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen och Higab.
  • Lokaler som ingår i modellen kan inte hyras ut till andra typer av verksamheter eller till annan hyresnivå. Det betyder att en idrottshall eller ateljé inte får omvandlas till exempelvis restaurang utan behåller samma syfte och avtalad hyra även om hyresgäst skiftar.
  • Modellen har tre politiskt beslutade nivåer mellan 350-900 kr per kvadratmeter och år. Nivåerna är subventionerade jämfört med marknadshyran för motsvarande lokaler i samma område. Som jämförelse hamnar centrala lokaler i modellen på samma hyresnivå som en lagerlokal i ett ytterområde.

Gemensamt för alla verksamheter i hyresmodellen är att de har kultur- eller föreningsstöd från Göteborgs Stad. Resten av sina kostnader förväntas de täcka upp genom egna intäkter som till exempel med medlemsavgifter.

Av Higabs hyresgäster som ingår i modellen får nästan alla 142 samma eller lägre hyresnivå. Endast 15 får en höjning då de ligger på mycket låga nivåer. Higab har full förståelse för att det kan vara tufft och för därför samtal med dem som berörs kring hur övergången kan mildras.

I media har en dubblerad hyra för KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad) nämnts, men deras avtal ligger redan sedan några år tillbaka på modellens mellannivå. De har dock fått hyresrabatter för att successivt trappas in. Vi fortsätter våra dialoger och hoppas finna vägar så att KKV blir kvar i Sockerbruket då de berikar stadens kulturliv.

I förgrunden ett valv i sten, genom det syns en tegelbyggnad och en bro
Sockerbruket

Införandet av hyresmodellen innebär inte ekonomiska vinster utan tvärtom lägre hyresintäkter totalt sett, men Göteborgs Stad säkerställer nu att dessa kommunala lokaler subventioneras på likvärdiga villkor vilket främjar kultur- och föreningslivet i stort.