Hyresgäster Publicerad:

Hitta till Creative Point på Brewhouse

En av våra hyresgäster på Brewhouse i Gårda är Creative Point – ett kulturprojekt som drivs av och med målgruppen funktionsvarierade arrangörer. Nu har de tagit fram en informationsfilm om hur man tar sig till och från Brewhouse om man har speciella behov.

Creative Point är ett kulturprojekt som bedrivs av Brewhouse i samarbete med Arrangörer utan hinder. Projektet drivs genomgående av och med målgruppen funktionsvarierade arrangörer. Creative Point vill skapa Sveriges mest tillgängliga scen samt öka kunskapen om hur man kan arrangera tillgängligt och inkluderande.

Fler nyheter!