Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Historiska hus öppnas för kulturaktörer

Kulturlivet växer i Kviberg. Under pandemin har tre historiska byggnader rustats upp och anpassats för ett växande kulturcenter och ett nystartat konstnärshotell.

– Vi skapar plats för kulturaktörer i Kviberg samtidigt som vi öppnar upp hus som inte har varit tillgängliga för allmänheten på länge. Kvibergs Kaserner får förutsättningar att bli ett än mer levande område, säger Krister Olausson, fastighetsförvaltare på Higab.

Två av husen som rustats upp är byggnadsminnen och bär på mycket historia. Därför har Higab varit noga med att använda traditionella material och arbetet har skett i nära samverkan med byggnadsantikvarie.

Kreativt arbete i gemensam miljö

I det före detta militärhistoriska museet sitter nu Attic Studio – ett nystartat konstnärshotell. Tanken är att det ska vara en co working-yta för den som behöver lite mer än bara ett bord och en stol för att kunna arbeta. Här finns exempelvis keramikugn och andra större verktyg samtidigt som man kan förvara sina egna saker i lokalerna. Även en mindre internbutik och en gemensam säljkanal kommer att etableras.

Före detta Kvibergs Museum med Kvibergs stadsodling i förgrunden.
Före detta Kvibergs Museum med Kvibergs stadsodling i förgrunden.

– Så fort jag såg huset visste jag att det var rätt för oss. Det är nära till både stan och kollektivtrafiken och rummen är stora och luftiga med högt i tak och vackra ljusinsläpp. Vi har öppnat parallellt med de sista renoveringarna och är nu igång. Här får du möjlighet att koncentrera dig på ditt kreativa arbete när vi hjälper till med allt runt omkring. Förhoppningen är att sänka tröskeln så att fler ska ha möjlighet att jobba med sitt konstnärskap, säger grundaren Rosanne Elfstrand.

Huset för konstnärshotellet byggdes 1931 som en del av Kvibergs Kaserner och har bland annat använts som sjukstall, verkstad och på senare år militärmuseum. På insidan görs nu flera mindre lokalanpassningar för den nya verksamheten och på utsidan har fasaden och fönstren skrapats rena och målats om i slamfärg under det senaste året. Eftersom huset är byggnadsminnesförklarat har arbetet genomförts med stor varsamhet.

Nyrenoverade fönster.
Nyrenoverade fönster.

Samarbete med Sätt färg på Göteborg

På andra sidan kasernområdet har hyresgästen Kompani 415 utökat sin verksamhet. Sedan 2014 har de haft före detta fritidshemmet som en kreativ samarbetsplats för allt från konstnärer, musiker, teatergrupper och skribenter till ideella föreningar och ingenjörer. Men nu finns de även i det byggnadsminnesförklarade grannhuset. Det är en före detta mässbyggnad från 1912. Båda husen har de senaste åren renoverats på insidan genom ett samarbete mellan Kompani 415 och Sätt färg på Göteborg som ger unga personer chansen att komma in i arbetslivet. Även Higabs byggnadsantikvarie har medverkat i projekten.

Götamässen, exteriör
Nyrenoverade Götamässen, uppfört 1912.

– Vi vill bli ett nav för konst, kultur och hållbarhet och vi håller på att bygga upp en mötesplats som bygger broar. Vi tror på människors egen kraft och att skapande är något konstruktivt. Vårt fokus är medskapande, där barn, unga och äldre inte bara möts utan också inspireras i kreativitet, får växa som individer och utvecklas konstnärligt. Det kommer att stärka integrationen och öppna dörrar av möjligheter. Därför känns det också bra att vi samarbetade med Sätt färg på Göteborg i renoveringen av husen. Det var både ett roligt och givande arbete, säger Lisbeth Pipping, ordförande Kompani 415.

Före detta Fritidshemmet
F.d. Fritidshemmet från 1943 innehöll ursprungligen filmsal, bibliotek och läsrum.

Higab har också skrapat rent fasaderna och fönstren på båda byggnaderna och målat på nytt i linoljefärg. Även taken har setts över. På mässbyggnaden har skorstenen ursprungliga tegel frilagts och murats om. Byggnadens takpannor har rengjorts och lagts på plats igen. Takpannorna är ovanliga, så arbetet med demontering och återmontering har skett varsamt. På ställen där det har behövts bytas har man återanvänt överblivna pannor från Naturhistoriska museet.