Historia Publicerad:

Hildedals Gård fyller 100 år

Hildedals Gård är ett värdefullt minne från den tid då handelsträdgårdar var ett vanligt inslag på Hisingen. I år är det 100 år sedan den gamla trädgårdsmästarbostaden byggdes.

Framsidan av det vita stenhuset Hildeldals Gård.

Det var paret Axel och Hilda Maria Svensson som 1919 lät uppföra Hildedals Gård i Tuve socken på Hisingen. Den herrgårdsliknande villan byggdes som en del av parets handelsträdgård och fick namnet Hildedal.

Idén till verksamheten kom från Axel Svensson som hade arbetat i olika handelsträdgårdar i England. När han återvände till Sverige runt sekelskiftet 1900 startade han växthusodling av gurkor och tomater och blev snart känd som Gurk-Svensson. 1902 gifte han sig med Hilda Maria och fem år senare köpte de tomten i Tuve och startade sin handelsträdgård.

När Axel Svensson gick bort 1943 tog sonen Axel Yngve Svensson över verksamheten som han drev fram till 1984. Sedan dess har trädgårdsområdet runt huset bebyggts av radhus och villor.

2016 tog Higab över Hildedals Gård från fastighetskontoret och mellan 2017–2018 genomfördes en grundlig upprustning av byggnadens fasader, fönster och plåtdetaljer.

baksidan av det vita stenhuset Hildedals Gård.

Fler nyheter!