Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Higabs replik på GP:s ledare

På GP:s ledarsida den 6 september ifrågasätter Adam Cwejman Higabs uppdrag som fastighetsbolag och det pågående arbetet med att hitta ersättningslokaler till handlarna i Feskekôrka. I texten förekommer både felaktigheter och påståenden som saknar grund.

Den 2 maj skickade vi ut ett pressmeddelande om att Feskekôrka ska genomgå en omfattande upprustning. Då det inte är möjligt att bedriva verksamhet under arbetet kommer Feskekôrka att stänga någon gång under första delen av 2020. Detta innebär att handlarna behöver ersättningslokaler.

På ledarsidan skriver Adam Cwejman att en person från Higab ska ha gjort ett oväntat besök i Feskekôrka fyra månader efter beskedet om upprustningen och gett besked till handlarna om uppsägning. Dessa uppgifter stämmer inte. Samtal om ersättningslokaler har pågått en tid och pågår fortfarande, bland annat genom möten på plats. Samtliga handlare har fått förslag på ersättningslösningar.

På ledarsidan uttrycker Adam Cwejman att det skulle finnas två motstridiga målsättningar i Higab: Vinst kontra kulturbevarande i Göteborg. Men att dessa målsättningar skulle vara ett problem för att vi ska utföra vårt uppdrag som fastighetsbolag håller vi inte med om. Om man uppskattar stadens ikoniska kulturbyggnader är det bra att Higab är ett vinstdrivande bolag. Det är det som ger oss möjlighet att utveckla, vårda och bevara husen som gör Göteborg till Göteborg.

Fler nyheter!