Byggnadsvård Publicerad:

Higabs första hus rustas upp

Nu ska Hantverkshuset Stampens allmänutrymmen rustas upp. Arbetet beräknas att slutföras vid årsskiftet 2019/2020.

Det första större projektet som Higab fick när bolaget bildades 1966 var att bygga Hantverkshuset Stampen. Syftet var att erbjuda ersättningslokaler till de företag som var tvungna att flytta i samband med att köpcentrumet Nordstan uppfördes. Huset stod klart 1969 och ett av de första företagen som flyttade in, Nyberg & Karlsons El AB, finns kvar i huset än idag vilket innebär att det är den hyresgäst som varit längst hos Higab.

Nu genomförs en omfattande upprustning av Hantverkshuset Stampens allmänutrymmen. Arbetet har nyligen påbörjats och inkluderar golv, väggar och tak i korridorer samt trapphus. Även dörrar ska målas om och ett lyftbord kommer renoveras. Dessutom kommer man att gjuta en ny betongplatta i soprummet och skapa en ny entré. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas arbetet vara klart.

Information om Hantverkshuset Stampen!

Fler nyheter!