Historia Hyresgäster Publicerad:

Higabs första hus fyller 50 år

I år är det ett halvt sekel sedan TV2 startade, septemberstormen slog mot Göteborg och artister som Jimi Hendrix, Janis Joplin och Judy Garland spelade i Sverige. Men det var också samma år som Higabs första hus byggdes.
Ritning som visar Hantverkshuset Stampens exteriör framifrån
Ritning av Hantverkshuset Stampen. I bakgrunden skymtar Skansen Lejonet och Gasklockan.

Berättelsen om Hantverkshuset Stampen är också berättelsen om Higab. Det började redan 1948 när stadsfullmäktige ville ta ett samlat grepp för att lösa bristen på lokaler för industri och hantverk i Göteborg. Men det skulle dröja till 1961 innan man tog ett avgörande beslut i frågan. Det ledde till att Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) bildades 1966 och det som satte fart på processen var den rådande situationen i Göteborg med omfattande rivningar i innerstaden och bygget av nya trafikleder. Grundplåten för Higab var 500 000 kronor från Wilhelm Röhss utdelningsfond och bolagets uppgift formulerades följande i bolagsordningen: ”att förvärva fastigheter eller uppföra byggnader där hantverkare och industriidkare kan beredas för sina rörelser lämpliga lokaler”.

Tidningsklipp ur Göteborgs-Posten 1968 med rubriken Hantverkshuset Stampen har fått tak
Tidningsurklipp ur Göteborgs-Posten 1968. Här berättas även om industribyn i Grimmered som skulle komma att stå klar 1974.

Det första projektet för Higab blev att bygga Hantverkshuset Stampen. Dock var den tilldelade tomten mellan Svingeln och Gullbergsån tekniskt besvärlig och det innebar att man satte nytt pålrekord i Göteborg. Det första spadtaget togs den 5 april 1968 av kommunalrådet Arne Berggren och den 1 oktober 1969 stod huset klart. Byggkostnaden som hade beräknats till 13 miljoner kronor stannade på 11,8 miljoner kronor. Anläggningen byggdes i fyra våningsplan med plats för cirka 40 företag och en restaurang. De första hyresgästerna flyttade in samma dag som entreprenören överlämnade huset och vid årsskiftet var halva ytan uthyrd. Men det var faktiskt bara ett fåtal av de tilltänkta hyresgästerna från Östra Nordstan (platsen där köpcentret Nordstan byggdes) som i slutändan hamnade här. En av de första företagen som flyttade in var Nyberg & Karlsons El AB och de finns kvar i huset än i dag, vilket innebär att det är den hyresgäst som varit längst hos Higab.

Exteriör bild av Hantverkshuset Stampens fasad mot Gullbergsån.
Hantverkshuset Stampen längs Gullbergsån

Nu pågår en omfattande upprustning av Hantverkshuset Stampen. Den kommer att slutföras vid årsskiftet 2019/2020 och arbetet inkluderar bland annat korridorer och trapphus. Dessutom får huset en ny entré.

Fler nyheter!