Event Publicerad:

Higab uppmärksammar Orange Day

Den 25 november deltar Higab i kampanjen Orange Day som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor. Under onsdagen kommer Scandinavium, Stora Saluhallen, Göteborgs konstmuseum och Kronhuset att lysa i orange.

Göteborgs konstmuseum lyser i orange.

Tillsammans med Framtidskoncernen och andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad uppmärksammar Higab kampanjen Orange Day och den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Den 25 november kommer Higab att lysa upp Scandinavium, Stora Saluhallen, Göteborgs konstmuseum och Kronhuset i orange. En optimistisk färg som ska representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Med detta ställningstagande vill Higab tydligt visa att ingen ska behöva utsättas för våld i våra hus. Alla hyresgäster ska kunna vara trygga i våra lokaler och tillsammans arbetar vi för en trygg stad.

Skulle det vara så att du eller någon annan du känner blir slagen finns det hjälp att få!

Kvinnofridslinjen
För dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. De svarar dygnet runt och ser till att du får hjälp oavsett ditt kön och din ålder.
020-50 50 50

Kriscentrum för kvinnor, barn och unga
031-367 93 80, dygnet runt, året runt
kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för män
031-367 93 90
kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se

Akut polis/ambulans, Emergency
112

Polisen
114 14

Socialtjänst
Göteborgs stads växel: 031-365 00 00, vardagar 8.00-16.30

Socialjouren i Göteborg
031-365 87 00
Adress: Stora Badhusgatan 14, kvällar, nätter och helger

Störningsjouren
Kan du ringa om du misstänker våld hos grannen.
Öppet vardagar 20.00-03.00, helg 20.00-04.00
031-368 53 99

Fler nyheter!