Byggnadsvård Publicerad:

Higab stärker upp grunden under KTB

285 stålpålar ska få den pampiga 1900-talsbyggnaden att stå stabilt även i framtiden. För att förebygga sättningsskador genomför Higab just nu en planerad grundförstärkning av KTB, Kurs- och Tidningsbiblioteket, på Vasagatan i centrala Göteborg. Arbetet planeras pågå till juli.
Byggstängsel utanför KTB

Den jugendinspirerade biblioteksbyggnaden uppfördes runt förra sekelskiftet och har varit i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991. Huset, som vilar på en granitsockel och byggdes i gulbrunt Siegerdorfstegel, har genom åren genomgått varsamma ombyggnationer och upprustningar för att säkerställa fastighetens bevarande.

Träpålar byts mot stål

I december förra året flyttade Samhällsvetenskapliga biblioteket till tillfälliga lokaler på Föreningsgatan, då Trafikverket kommer utföra arbeten för Västlänken i anslutning till huset på Vasagatan.

För att biblioteket inte ska behöva evakueras i två omgångar tar nu Higab tillfället i akt och utför en planerad grundförstärkning av fastigheten. Det innebär att befintliga träpålar i byggnadens mittendel kommer att ersättas med 285 stålpålar som slås ner till fast botten.

– Vi gör årliga mätningar av många av våra äldre fastigheter och turen har nu kommit till KTB att få en grundförstärkning. Att vårda och underhålla Göteborgs kulturhistoriskt viktiga byggnader är ett av Higabs främsta uppdrag säger Anders Bjerstaf, projektledare på Higab.

Man räknar med att Samhällsvetenskapliga biblioteket kan återvända till fastigheten under hösten 2024 då Västlänksarbetet i anslutning till byggnaden ska vara klart.