Samarbeten Publicerad:

Higab skriver nytt ramavtal för byggprojekt

Higab har skrivit ett nytt ramavtal med tre byggentreprenörer inom större underhåll- och lokalanpassningsprojekt.

Två män i reflexjackor går på en byggarbetsplats.

– Med tanke på vårt unika bestånd med många kulturfastigheter är det positivt att vi kan hitta långsiktiga samarbeten. Nu får entreprenörerna möjlighet att lära känna våra hus, behov och arbetssätt, säger Siman Jasim, chef underhåll och lokalanpassningsprojekt på Higab.

2018 skrev Higab ett omfattande ramavtal för att möta behoven inom planerat underhåll, lokalanpassningar. Syftet var att få ett tätare samarbete med marknaden, förkortade ledtider i processer och snabbare leveranser till kunder. Nu har en ny upphandling genomförts tillsammans med GöteborgsLokaler, som tidigare var dotterbolag till Higab. Ramavtalet har tecknats med Vestia Construction Group, Skeppsviken Bygg i Göteborg och Brixly.

– Det var ett stort intresse från marknaden med många anbud. De tre entreprenörerna vi valde var de som bäst uppfyllde våra krav, säger Siman Jasim.

– Vi är stolta över att vara ett av företagen som valts ut att långsiktigt hjälpa Higab och GöteborgsLokaler med deras unika bestånd av fastigheter. Vi ska göra vårt yttersta för att förvalta detta uppdrag som innehåller några av Göteborgs finaste byggnader och lokaler, säger Peter Carlzon, arbetschef på Skeppsviken Bygg i Göteborg.

Avtalet avser större åtgärder från 4,5 miljoner kronor och uppåt. Projekt med mindre kostnader görs via Göteborgs Stads ramavtal. Den totala avtalsvolymen beräknas till cirka 125–150 miljoner kronor per år exklusive moms.

Avtalsperioden sträcker sig 24 månader framåt med möjlighet till förlängning i 24 månader vid ett eller flera tillfällen.

Fler nyheter!