Medarbetare Publicerad:

Higab-medarbetare till Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd

Nu har nya ledamöter valts in i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. En av de invalda är Kajsa Wide, projektledare i tidiga skeden på Higab.

Higab-medarbetaren Kajsa Wide.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar man med opinionsbildning samt professions- och arkitekturfrågor. Inom förbundet finns också tävlingsnämnden där huvuduppdraget är att verka för att arkitekttävlingar i Sverige håller en hög kvalitet. Nu är det klart att Kajsa Wide, projektledare i tidiga skeden på Higab, har valts in i nämnden som en av sex ledamöter.

– Det känns väldigt spännande, säger Kajsa Wide. Som det står i stadgarna ska nämnden vara representativ för arkitektkårens engagemang i tävlingsverksamhet i roller som tävlande, juryledamot, beställare och arrangör av arkitekttävlingar.

Vad innebär rollen som ledamot?

– Den största delen av arbetet i nämnden handlar om att läsa, kommentera och till slut godkänna de tävlingsprogram som tas fram av olika arrangörer. En viktig uppgift är också att utse sakkunniga juryledamöter till respektive tävling. Där handlar det förstås om att hitta rätt kompetens utifrån vad det ska tävlas om och vad som därmed är viktigt att bedöma i det specifika fallet.

Vad kommer du bidra med?

– Mitt största bidrag tror jag kommer vara min dubbla erfarenhet av att genomföra tävlingar som arkitekt och att som byggherre arrangera arkitekttävlingar.

Årets första sammanträde hålls 16 januari.

Om Sveriges Arkitekter!

Fler nyheter!