Hållbarhet Publicerad:

Higab med i AI-projekt för hållbart byggande

Projekt Fenix, som syftar till att ta fram ett digitalt beslutsstöd för hållbara val i byggprojekt, är ett av projekten som tilldelats medel för vidare utveckling inom Innovationsidén. Higab är en av projektets deltagare.
En hand håller i en spade med murbruk mot en tegelvägg.

– I både Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och vårt eget målarbete har vi på senare år satt större fokus på återbruk och cirkulärt byggande både i stora byggprojekt och mindre underhållsarbeten. Vi prövar gärna nya idéer och tycker det är jättespännande att kunna bidra till det här projektet, säger Katrine Knatteröd, samordnare för återbruksfrågor på Higab.

Beslutsstöd för hållbara val

Det var hösten 2023 som Higab fick frågan av Plan B, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, om att vara med som deltagare och bollplank från fastighetsägarperspektivet i ett forsknings- och innovationsprojekt rörande utveckling av stöd för att förenkla återbruksarbetet med digitala verktyg. Från Higabs sida har Katrine Knatteröd och projektledaren Stefan Knutsson varit kontaktpersoner.

Receptionsdisk med en golvmatta med texten Higab framför.
När Higabs reception gjordes om häromåret användes enbart återbrukat material.

Projekt Fenix handlar om att ta fram en prototyp till en onlinebaserad tjänst där man genom AI ska kunna ställa frågor till sina BIM-modeller* eller ritningsunderlag. Tjänsten använder avancerad AI-teknik för att erbjuda användare ett lättanvänt beslutsstöd för att kunna välja bäst alternativet för användning av återbrukat material i bygg- och renoveringsprojekt. Utöver detta är tanken att tekniken ska bidra till att öka jämlikheten inom sektorn, fokusera på livscykelperspektivet och stödja branschens transformation.

Stenplattor som ligger staplade vid en yttervägg.
I framtiden kan det bli lättare att hitta ny funktion för återbruksmaterial, som dessa markstenar från Sjöfartsmuseet, med hjälp av AI.

Medel för fortsatt utveckling

Innovationsidén är ett initiativ inom Smart Build Environment som samordnas av IQ Samhällsbyggnad med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Smart Build Environment arbetar med hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till att göra Sverige till ett globalt föregångsland inom hållbarhet genom digitalisering. Genom Innovationsidén kan man söka medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering.

Att projekt Fenix beviljats medel innebär att Plan B kan fortsätta utveckla sin prototyp i samarbete med Higab och andra intressenter.
– Byggsektorn står för stora växtgasutsläpp och för oss som fastighetsbolag är det viktigt att ta del av och utnyttja ny teknik för att utveckla oss mot ett mer hållbart byggande. Framöver står vi till exempel inför jätteprojektet att bygga Göteborgs nya arenor i evenemangsområdet och då måste vi kunna arbeta med återbruk på ett smart sätt, säger Stefan Knutsson.

*) Building Information Modeling (BIM) innebär att man samlar all data om en byggnad i en 3D-modell med alla ingående delar.