Medarbetare Publicerad:

Higab får förstärkning i arenafrågan

Under 2023 fortsätter planeringen för evenemangsområdet i Göteborg. Higab förstärker därför avdelningen Investeringsprojekt och Tidiga skeden med Stefan Knutsson som projektledare för nya arenor.
Porträttbild på Higabs nya medarbetare Stefan Knutsson.
Stefan Knutsson

– Det känns väldigt bra att vi kan förstärka organisationen med en projektledare med fokus på arenan som ska ersätta Scandinavium, säger Jerker Westerberg, projektchef Nya arenor.

Stefan Knutsson gör i dag sin första dag på Higab. Han har stor erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare arbetat på Serneke.

2022 tog Kommunfullmäktige beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, från Ullevi till Svenska Mässan. Nu pågår planering och utredning för att bättre förstå områdets möjligheter och begränsningar. Det gäller såväl ekonomiska förutsättningar som frågor kring exploatering, logistik, trafik och kulturmiljö. Programansvariga är stadsledningskontoret, som, förutom med Higab, samverkar med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och Got Event.

Huvudförslaget är att bygga en ny multiarena på Scandinaviums tomt med annex och sporthallar i anslutning. Samtidigt planeras ett nytt centralbad norr om Valhallagatan. Evenemangsområdet ska utvecklas till en levande och attraktiv stadsdel med trygga gatumiljöer, liv och rörelse, samtidigt som staden byggs ihop. Burgårdsparken ska bevaras och utvecklas till en integrerad och tillgänglig grönyta.​