Samarbeten Publicerad:

Higab delar ut Framstegsstipendium

I veckan delades Higabs årliga Framstegsstipendium ut på Burgårdens gymnasium och Bräckegymnasiet i Göteborg. Fyra studenter prisades för sina insatser.
Illia Kucherenko och Emil Åkerman tillsammans med Göran Gardtman under prisceremonin.

Framstegsstipendiet delas ut till studenter inom yrkesinriktade utbildningar. För att kunna bli nominerad ska man ha utmärkta studieresultat i ämnen som är viktiga för yrket, visa gott kamratskap i och utanför skolan samt vara ett föredöme för andra.

– Vi är stolta över att varje år få dela ut stipendier till studenter som kommer bidra stort till branschen, både med sin yrkeskompetens och sin sociala kompetens, säger Göran Gardtman på Higab.

Årets två Framstegsstipendium för bästa student om 12 000 kronor gick till Joel Modarresi Maraghi på Burgårdens gymnasium respektive Emil Åkerman på Bräckegymnasiet.

Higabs två hedersomnämnanden på 3 000 kronor vardera gick till Lisa Gulin på Burgårdens gymnasium och Illia Kucherenko på Bräckegymnasiet.