Event Hyresgäster Publicerad:

Hållbarhet i fokus i Annedalshuset

Hur vi kan ta vara på våra resurser och bygga matjord för att odla på ett hållbart sätt? Den 15 mars får du reda på hur när Annedalshuset bjuder in till eventet Kompost, bokashi och biokol.

Annedalshusets framsida

Den 15 mars kl 15 välkomnar Annedalshuset till programmet Kompost, bokashi och biokol där du kan få lära dig mer om odling på ett hållbart sätt. Introduktionen genomförs av Anna Rökaeus och Olof Söderén som står bakom podcasten Odlarna. Fika finns att köpa för 20 kr.

Adress: Brunnsgatan 14

Annedalshuset är ett fritt liggande parhus från 1876 och ingick från början i ett bostadskvarter med liknande byggnader. Det representerar den tidens byggteknik, stil och estetiska ideal, typiska för arbetarbostäder.

På 1970-talet revs det mesta av stadsdelen Annedal och ersattes med större bostadshus. Kvar finns Annedalshuset, de röda tegelhusen längs Carl Grimbergsgatan, före detta Epidemisjukhuset, Barnbördshuset, Annedalsskolan och Annedalsseminariet.

Sedan 1973 disponeras Annedalshuset av föreningen Annedalspojkar och flickor som har sin föreningsverksamhet i den ena delen. I den andra delen finns Annedalsmuseet som sköts av föreningen. Den innehåller unika interiörer med värdefull originalinredning. Här visas en komplett bostad med rum och kök och en liten vindslägenhet.

Fler nyheter!