Byggnadsvård Publicerad:

Grundförstärkning i Sockerbruket

Nu ska Hus 4 i Sockerbruket grundförstärkas. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Bild tagen genom tegelvalv på en av Sockerbrukets byggnader och Älvsborgsbron

I veckan startar ett upprustningsarbete i Sockerbruket. Det är den gamla kraftstationen bredvid gångpassagen, även kallat Hus 4, som ska grundförstärkas. Det innebär bland annat rivning av delar av bjälklag och borrning av pålar på byggnadens utsida och insida. I slutet av oktober beräknas arbetet vara färdigt.

När den första delen av Sockerbruket byggdes 1810 låg Majorna fortfarande utanför Göteborgs stadsgräns. Det drevs ursprungligen av Abraham Robert Lorent, men efter ett antal förlusttyngda år såldes hela rörelsen med sockerbruk och porterbryggeri på auktion. Köpare var David Carnegie Jr och han fick snart snurr på verksamheten. Runt 1850 var cirka 300 personer anställda av Carnegiebruken och runt dem växte det fram ett helt samhälle. David Carnegie hade sociala och religiösa ambitioner och lät bland annat bygga bostäder, skola, kooperativ handelsbod, bank och eget kapell till sina anställda. Flera av dessa hus finns fortfarande kvar i området. Kraftstationen byggdes 1899 när bruken gick över från ångkraft till elektricitet.

I dag används Sockerbrukets lokaler till ateljéer, kontor, hantverk och industri. I porterbryggeriets lokaler finns nu hotellverksamhet.

Fler nyheter!