Historia Publicerad:

Gamla Chalmers fyller 150 år

Chalmers, HDK och Polhemsgymnasiet. De har alla haft huset som hem. Numera är det mer känt som Akademin Valand. I år det 150 år sedan den gamla skolbyggnaden i Lorensberg invigdes.
Detalj av stadskarta från 1869 med Chalmerska slöjdskolan inringad
Karta från 1869. Längst upp till vänster syns Sahlgrenska sjukhuset (nuvarande Pedagogen) och ovanför Chalmersska slöjdskolan (nuvarande Akademin Valand) syns Nya Teatern som senare fick namnet Stora Teatern.

1861 utlystes en stadsplanetävling i Göteborg. Det var landets första och berodde på att kvarteren inom vallgraven inte längre räckte till. Nya områden behövdes för den växande staden och därför riktades blickarna mot marken som i dag utgör stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg. Utbyggnadsplanen fastställdes 1866 och man hämtade inspiration från städer som Paris och Wien. De nya stadsdelarna byggdes som förnäma bostadsområden med stora stenhus och ersatte all befintlig bebyggelse som bestod av landerier, enkla bostadshus i trä och även relativt nya villor.

Ett av de allra första husen som stod klart var nuvarande Akademin Valand. Det invigdes 1869 i norra Lorensberg och rymde ursprungligen Chalmersska slöjdskolan som hade grundats genom att Ostindiska kompaniets direktör William Chalmers (1748–1811) donerat pengar till en industriskola för fattiga barn som lärt sig läsa och skriva.

Den nya skolbyggnaden ritades av Victor von Gegerfelt och utformades i nyrenässansstil. Fastigheten bestod av en huvudbyggnad på Storgatan 43 och två friliggande flyglar längs tvärgatorna som snart skulle få namnen Chalmersgatan och Teatergatan. När Chalmersska slöjdskolan flyttade in i de nya lokalerna skrev den dåvarande eleven och blivande läraren och arkitekten Hans Hedlund i ett brev till en släkting ”…synd bara att skolan skall ligga så långt utanför staden”.

Historiskt foto på huvudbyggnaden från 1873
Huvudbyggnaden på Storgatan 43. Bilden är från 1873. Foto: Göteborgs stadsmuseum

1872–1876 uppfördes en till byggnad i den södra delen av tomten med entré mot Vasagatan (då Stora Allégatan). Även den här byggnaden ritades av Victor von Gegerfelt och den byggdes för att rymma Slöjdföreningens skola (numera HDK).

På 1880-talet infördes elektrisk belysning i skolbyggnaderna, vilket var en av de allra första anläggningarna i landet, och Chalmersska slöjdskolan bytte namn till Chalmers Tekniska Läroanstalt. Dessutom utökades Slöjdföreningens skola och Chalmers huvudbyggnad med varsin tredje våning. Om- och tillbyggnaden ritades av Hans Hedlund och Victor Adler.

1904 flyttade Slöjdföreningens hus till nya lokaler på Kristinelundsgatan och därmed övertog Chalmers hela kvarteret. Under 1910-talet genomfördes flera tillbyggnader som gjorde att kvarteret slöts och i stort sett fick sitt nuvarande utseende.

Historisk gruppbild på lärare och elever på skolans innergård
Gruppbild på Chalmers lärare och elever på innergården. Foto: Göteborgs stadsmuseum

1914 ändrade skolan namn till Chalmers Tekniska institut och snart stod det också klart att man var på väg att växa ur sina lokaler. Därför började man att bygga nytt på ett område vid Gibraltargatan i Johanneberg. De första lokalerna utformades för kemi- och fysikavdelningarna och stod klara 1926.

Chalmers förstatligades 1937 och de högre och lägre avdelningarna omvandlades då till teknisk högskola och tekniskt gymnasium. Samtidigt utvidgades området i Johanneberg och 1950 började gymnasiet att successivt ta över ”Gamla Chalmers” från högskolan.

1966 genomfördes gymnasiereformen och det ledde till att Chalmers tekniska gymnasium döptes om till Polhemsgymnasiet och blev en kommunal skola. De fortsatte dock att bedriva sin verksamhet på ”Gamla Chalmers”. 1970 flyttade den sista Chalmers-institutionen ut och därmed var en 101-årig epok över.

Gammalt vykort på Chalmerska institutet som en elev har skrivit på
Ett gammalt vykort där en elev har ritat en pil och skrivit ”matematiksalen där våra öden i lägre avdelningen avgöras”. Bilden är tagen från Vasagatan. Foto: Göteborgs stadsmuseum

1994 flyttade Polhemsgymnasiet till Lindholmen och därefter byggdes huset om efter ritningar av Liljewall arkitekter. 1996 flyttade Konsthögskolan Valand in och sedan 2012 går skolan under namnet Akademin Valand då man slogs samman med Filmhögskolan, Högskolan för fotografi och Litterär gestaltning.

De sammanbyggda husen som i dag utgör Akademin Valand är i 2–4 våningar och exteriören präglas fortfarande av sin ursprungliga nyrenässansstil. Om du passerar byggnaden går det fortfarande att utläsa ”Slöjdföreningens hus” på fasaden på Vasagatan 50 och ”Chalmersska Institutet” på Storgatan 43.

Exteriörbild av skolbyggnaden som den ser ut idag
Akademin Valand i dag.

Information om husets historia!

Fler nyheter!