Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Förtydligande angående reportage i SVT Väst

I SVT Väst 26 september sändes ett inslag om Feskekôrka. Higab vill förtydliga det som sas i reportaget. Bland annat meningen ”Nu menar fastighetsbolaget Higab att man inte kan garantera de befintliga hyresgästerna en plats i Feskekôrka efter renoveringen.”

Feskekôrkas exteriör mot vallgraven snett uppifrån

Higab meddelade i maj att Feskekôrka ska upprustas och att byggnaden kommer att vara stängd under tiden då det inte går att bedriva verksamhet medan arbetet pågår. Bolaget fick samtidigt i uppdrag från styrelsen att utreda Feskekôrkas framtida utveckling. Det beslutet innebär att såväl befintliga hyresgäster som andra intressenter kommer att få möjlighet att lämna förslag på verksamhetsidéer som med avstamp i byggnadens historia – fisk och skaldjur – tar sikte mot framtiden.

Vi vill även kommentera uppgiften om att start för upprustningen flyttats fram från januari (styrelsebeslutet sa kvartal 1) till slutet av sommaren nästa år. Det beslutet är fattat efter dialog med befintliga hyresgäster där vår uppfattning är att merparten av handlarna vill ha sina verksamheter öppna under sommaren som är en bra tid för fiskförsäljning.

Fler nyheter!