Byggnadsvård Publicerad:

Före detta Gårda-fabrik har fasadrenoverats

Sedan förra året har fasad och fönster på det före detta kamgarnsspinneriet på Åvägen 17 rustats upp. Nu är arbetet klart.

Röd tegelfasad med torn på Åvägen 17.

Längs med Mölndalsån i Gårda ligger flera hus bevarade från områdets gamla fabrikskomplex. Ett av husen är det före detta kamgarnsspinneriet på Åvägen 17 som i dag rymmer bland annat kontorslokaler och skolverksamhet.

Sedan 2018 har Higab genomfört en upprustning av fasad och fönster på byggnaden med torn som ligger närmast Åvägen. Delar av fasaden har lagats och omfogats och flera fönster har målats om och bytts ut. Nu är arbetet klart och det färdiga resultatet syns på bilden ovan.

Om Åvägen 17!

Fler nyheter!