Byggnadsvård Stadsutveckling Publicerad:

Feskekôrka på stadig grund

Omkring 200 stålpålar har slagits ner till grundmuren för att skapa stabilitet i Feskekôrka och nu pågår renoveringen av den ursprungliga trästommen för fullt.
– I princip är Feskekôrka helt utblåst invändigt. Nu säkrar vi byggnad och konstruktion för framtiden. Det är en gammal byggnad i behov av mycket kärlek, säger Anders Sundberg, styrelseordförande på Higab.
I Feskekôrka pågår stomrenoveringen för fullt.

Utvändigt kan man inte ana de stora förändringar som skett innanför väggarna på en av Göteborgs mest ikoniska byggnader.
– När vi öppnat upp stolpkonstruktionen har vi hittat allt från hussvamp till mögel och undermåliga lagningsarbeten från tidigare epoker. Det har krävts en omfattande sanering och grundförstärkning och nu förbereder vi för det komplexa jobbet att gräva för en ny teknikkällare så nära älven. Det är ett stort arbete som krävs för att den snart 150-åriga byggnaden ska klara dagens krav för såväl handel med fisk och skaldjur som restaurangverksamhet, säger Marcus Gustafsson, projektledare på Higab.

Projektledare Marcus Gustafsson (mitten) visar runt Anders Sundberg (t v) och Per-Henrik Hartmann (t h)

Öppnar mot kanalen

I projektet kommer tidigare igensatta fönster öppnas upp, vilket innebär ett större ljusinsläpp i byggnaden som innan var relativt mörk. En ny entré planeras att öppnas upp mot kanalen där det är tänkt att bli uteservering som en naturlig förlängning av verksamheten inne i Feskekôrka. Sedan 2013 är huset byggnadsminne och alla förändringar stäms av med antikvarie och Länsstyrelsen. Bland annat har timmermännen tagit sig an de bitvis mycket ankomna trästommarna med traditionella metoder och material.
– Det gläder mig att vi med hjälp av deras insatser kan återanvända den gamla stolpverkskonstruktionen och bygga vidare på det ursprungliga, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab

Timmermannen Ulrik Hjort Lassen (till höger) berättar om stomrenoveringen

En brygga mellan det gamla och det nya

Det är ett omfattande och komplicerat projekt att renovera och utveckla Feskekôrka men styrelseordförande och vd är överens om att det är helt nödvändigt.
– Jag ser det främst ur göteborgarnas perspektiv; det här är en så viktig del av Göteborgs centrala hjärta som vi tillför en ny dimension och gör till ett besöksmål igen genom att säkra byggnadens skick för lång tid framöver. Det här kommer lyfta en av Sveriges mest kända platser till helt nya nivåer. När det här är klart kommer det myllra av människor här. Inte minst de nya utemiljöerna kommer bli ett tillskott till platsen, säger Anders Sundberg.

–  Om jag ser på Higabs uppdrag att bevara och utveckla våra kulturfastigheter så är det här ett otroligt bra exempel på hur vi både vårdar ett kulturarv och samtidigt utvecklar det som en levande plats. Med den nya Feskekôrka kommer området utgöra en brygga och ett stråk där människor rör sig mellan de äldre, centrala delarna och de nya som växer fram runt Masthugget och Järntorget. Det bidrar till ökad trygghet och trivsel i staden, säger Per-Henrik Hartmann.

Feskekôrka öppnar igen under 2023.

Nya stomdelar sågas till