Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Feskekôrka – aktuellt läge

Just nu cirkulerar olika påståenden och partsinlagor om Feskekôrka i media och på Facebook. Higab vill därför återigen göra ett förtydligande kring nuläget.

Detaljbild på del av taket på Feskekôrka

Feskekôrka ska rustas upp. Arbetet beräknas starta under nästa sommar och innan dess ska hyresgästerna evakueras. Beslutet om upprustning är fortfarande det enda beslut som fattats.

Higabs styrelse har gett tjänstemännen i uppdrag att i samband med upprustningen utreda hur verksamheten i Feskekôrka kan utvecklas för att bli långsiktigt hållbar. Anledningen är att den kostnad som krävs för att rusta upp och utveckla Feskekôrka är så mycket högre än de intäkter som kan genereras med nuvarande verksamheter. Det skulle innebära en nedskrivning med 80 miljoner av göteborgarnas skatteintäkter. Detta kan göras med det är inte ett beslut som kan fattas av Higab.

Utredningen kommer att göras i form av en öppen förfrågan till näringsintressenter om att inkomma med en ekonomiskt långsiktigt hållbar utvecklingsidé grundad i Feskekôrkas DNA – fisk och skaldjur. På denna förfrågan, som kommer att gå ut under hösten 2019, kan både nuvarande och andra verksamheter ge förslag till hur Feskekôrka ska utvecklas. Att byggnaden ska vara fortsatt tillgänglig för göteborgare och turister är en förutsättning. Varken styrelse eller tjänstemän har några önskemål eller planer på förhand utan ser fram emot att ta del av de förslag som inkommer.

Förfrågan kommer att gå ut under hösten och beslut beräknas tas under första delen av 2020.  Innan detta är klart kan vi alltså inte ge handlarna några besked om möjligheterna att fortsätta bedriva verksamhet i Feskekôrka.

Att det är påfrestande för handlarna att vänta på besked har vi full förståelse för men det är tyvärr de förutsättningar som råder just nu. Vi på Higab arbetar vidare med processen där fokus i nuläget är att erbjuda handlarna ersättningslokaler. Som rapporterats har lokaler i Saluhall Briggen lyfts som alternativ för någon eller några av verksamheterna men andra alternativ utreds och inget är klart ännu.

När vi har ny information kommer den publiceras här på higab.se

Tidigare information om Feskekôrka

Fler nyheter!