Hyresgäster Publicerad:

Drop-in på Mariagården

Under våren öppnar Verket på Mariagården upp dörrarna för nya besökare. Mötesplatsen – som är för unga och seniorer – anordnar aktiviteter som läxhjälp, kompis- och språkcafé, boule, surf-support, qigong och föreläsningar.

Utsidan av Mariagården vid Stampen

Vid flera tillfällen under februari, mars och april är Verkets dörrar öppna för dig som är nyfiken och vill bekanta dig med verksamheten. Hit kan du komma för att ta en kopp kaffe, få en rundtur och träffa andra deltagare. Det är stadsdelen Centrum som står bakom mötesplatsen – där syftet är att erbjuda unga och seniorer en plats för kreativitet och möten. Verksamheten styrs av deltagarnas intressen, nyfikenhet och behov. Här får du alltså möjlighet att utveckla dina idéer och få inspiration.

Varje torsdag i februari, mars och april mellan kl 13-16 är det drop-in för nya besökare.

Adress: Lilla Stampgatan 1 vid hållplatsen Ullevi Norra.

Mariagårdens historia sträcker sig tillbaka till 1726 då Göteborgs Stad inrättade ett fattighus här. I närheten låg flera andra sociala inrättningar – stadens barnhus, Willinska fattigfriskolan och Tukt- och spinnhuset. Huset fick sitt nuvarande utseende 1767 då det byggdes om och till efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet.

Mariagården användes som fattighus fram till 1892. I början av 1900-talet användes huset under en period som vilohem för lungsjuka. 1928 flyttade Göteborgs Dispensär in och det är under namnet Dispensären många äldre göteborgare känner byggnaden. Mariagården byggnadsminnesförklarades 1968 och fick sitt nuvarande namn när Domkyrkoförsamlingen flyttade in på 1970-talet.

Fler nyheter!