Hyresgäster Organisation Publicerad:

Det här gör Higab nu

Just nu har många av våra hyresgäster med publik verksamhet en svår ekonomisk situation. Vi arbetar skyndsamt och lösningsorienterat för att hjälpa våra hyresgäster och för en aktiv dialog för att kunna erbjuda individuellt anpassade åtgärder som kan underlätta.

Kvällsbild på Poseidon-statyn och Göteborgs konstmuseum vid Götaplatsen

I dagsläget kan det till exempel handla om kortare intervall för hyresinbetalningar eller anstånd med hyran. I enlighet med kommunstyrelsens besked erbjuder inga fastighetsägare inom Göteborgs Stad hyresrabatter i nuläget.

Regeringen har nu återkommit med en stödordning gällande det statliga hyresstödet till företag i utsatta branscher. I samråd med övriga fastighetsägare inom Göteborgs Stad kommer vi fortast möjligt gå igenom riktlinjerna för att se om våra hyresgäster omfattas, och hur stödet i så fall ska tillämpas på bästa sätt.

Vi följer noga hur läget utvecklar sig för att snabbt kunna anpassa oss efter nya omständigheter och rekommendationer.

Fler nyheter!