Byggnadsvård Publicerad:

Byggprojekt i Göteborg att hålla koll på

Under 2023 underhåller och lokalanpassar Higab sina hus för 320 miljoner kronor. Tre av de projekt som pågår just nu sker på Kronans Bryggeri, Börsen och Hagabadet.

Många av de hus som gör Göteborg till Göteborg ägs och förvaltas av Higab. Feskekôrka, Ullevi, Rådhuset, Stora Saluhallen och Göteborgs konstmuseum är bara några exempel. Totalt handlar det om runt 300 byggnader och en stor del av dem är kulturhistoriskt värdefulla. För att de ska fortsätta att vara välbevarade och stå stadigt för framtida generationer krävs mycket vård och omtanke.

Under 2023 planerar Higab att lägga 260 miljoner kronor på underhåll, varav 30 miljoner kronor på energiprojekt. Det handlar framför allt om minskad energiförbrukning. Utöver detta anpassar Higab lokaler för hyresgäster för cirka 60 miljoner kronor.

Tre aktuella projekt som du kan läsa om nu genomförs på Kronans Bryggeri, Börsen och Hagabadet.

Kronans bryggeri

Under 2022 har Higab grundförstärkt den gamla bryggeribyggnaden på Karl Johansgatan för att den ska stå säkert även i framtiden. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde med en relativt välbevarad exteriör som speglar de arkitektoniska ideal som fanns i slutet av 1800-talet. Det har därför varit avgörande med antikvarisk kompetens och hela projektet har genomförts i samråd med byggnadsantikvarie för att minimera ingreppen.

Gestaltningsbild, matsalen.

Nu i februari går man in i nästa projektfas då man påbörjar en lokalanpassning för Miljöförvaltningen, fastighetens hyresgäster sedan 2001. Den berör i första hand entréplanet som får en ny matsal för hela personalstyrkan, ett nytt vaktmästeri, förbättrade omklädningsutrymmen samt en ombyggd konferensdel.

Fasaden kommer också få sig en uppfräschning under året. Arbetet väntas vara klart i september 2023, och Miljöförvaltningen kan då åter flytta in i huset.

Börsen

På Börsen på Gustaf Adolfs Torg genomförs just nu en restaurering av vindfången; farstun mellan ytterdörrar och innerdörrar.

Vindfången är i dåligt skick med skadad puts, flagnande färg och en del skador på teglet. Nuvarande färg- och spackellager kommer tas ned i sin helhet för att den nya färgen sedan ska kunna fästa bra.

Även portarna mot torget får sig en översyn och ska rengöras och linoljefernissas.

Hela projektet genomförs i samråd med antikvarie då angränsande ytor till arbetsområdet är av mycket högt kulturhistoriskt värde och kräver särskild varsamhet. Arbetet beräknas vara klart i slutet av mars 2023.

Hagabadet

Så här är vi vana vid att se det klassiska Ägget.

Just nu pågår ett omfattande underhållsarbete på Hagabadet. I den anrika bassängen Ägget från 1906 ska en ny betongplatta gjutas för att undvika framtida sprickor och följdskador. För att verksamheten ska störas så lite som möjligt kommer man att köra dubbla skift och de mest högljudda arbetena genomförs nattetid. Även målningarna i bassängrummet ska underhållas av en konservator. I de mindre bassängerna kommer trapporna att bytas. Sedan tidigare har det gjorts grundbevarande åtgärder för att huset ska stadigt i många år framöver.

Ägget just nu.

Samtidigt genomförs stora insatser för att minska energianvändningen och optimera styrsystemen på Hagabadet. Det innebär att husets fastighetsautomation och ventilationssystem byts ut. Även ny allmänbelysning kommer att sättas upp och personhissen ska renoveras.

Hagabadet är ett byggnadsminne och under hela projektet medverkar en byggnadsantikvarie.

Underhållsarbetet och energiåtgärderna beräknas vara klara i september 2023.