Hyresgäster Publicerad:

Brand i Kretsloppsparken Alelyckan

Under onsdagsnatten larmades räddningstjänsten till Kretsloppsparken Alelyckan efter att en butiks- och lagerbyggnad hade börjat brinna.

– Higab hade snabbt personal på plats och vi kan konstatera omfattande skador i bjälklaget. Räddningstjänsten gjorde ett mycket bra arbete och kunde släcka branden snabbt. Vi har direkt inlett processen där vi samverkar med aktuellt försäkringsbolag för att säkerställa att vi kan återställa lokalen på ett bra och skyndsamt sätt, säger Glenn Westerberg, fastighetsförvaltare på Higab.

Det var strax efter kl 03.00 under onsdagsnatten som räddningstjänsten larmades om att det brann i en byggnad i Kretsloppsparken Alelyckan, vilket ingår i Higabs fastighetsbestånd. Huset, som rymmer en second hand-butik och lager, hyrs av Stadsmissionen via den kommunala förvaltningen Kretslopp och vatten.

– Räddningstjänsten ryckte ut till platsen med tio enheter och efter några timmar lyckades de släcka branden. Vid 06-tiden avvecklades insatsen, säger Roberto De Feo, teknisk förvaltare på Higab på plats vid Kretsloppsparken Alelyckan.

Under morgonen gjordes en brandgenomgång. Man har kunnat fastställa att branden startade i lagerdelen som har fått stora brandskador. Övriga delar av byggnaden har rök-, sot- och vattenskador. Det är ännu oklart vad brandorsaken är, men polisen uppger att det inte finns någon misstanke om brott.

Fler nyheter!